Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Colchicin får generelt tilskud

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at tabletter med indhold af colchicin i styrken 500 mikrogram får generelt tilskud.

Med virkning fra 4. juni 2018 kan der opnås generelt tilskud til tabletter med colchicin. Afgørelsen er gældende for samtlige aktuelt godkendte tabletter i ATC-gruppe M04AC01 (colchin,) som er eller har været markedsført per dags dato.

TEVA Denmark har ansøgt om at få generelt tilskud til Colrefuz. Og tabletter med indhold af colchicin er ifølge produktresumeerne godkendt til:

  • Voksne
  • Behandling af akut gigt
  • Profylakse mod gigtanfald under indledning af behandling med allopurinol og urikosuriske lægemidler. 

Den kliniske retningslinje for Arthiritis  Urica fra Dansk Reumatologisk Selskab (DRS) anbefaler behandling med NSAID (ibuprofen og naproxen, colchicin og glukokortikoider) til akut anfaldsbehandling. Lægemidlerne kan kombineres efter behov, men valg af lægemiddel bør ske efter individuel vurdering af risikofaktorer og ved medinddragelse af patienten.

Vedrørende NSAID anbefaler retningslinjen ibuprofen og naproxen på grund af en mindre uhensigtsmæssig kardiovaskulær sikkerhedsprofil og foreslår en dosis af ibuprofen på 600 mg tre gange daglig eller naproxen 500 mg to gange daglig. Colchicin anbefales i doser på 0,5 mg to-tre gange daglig. Glukokortikoid til systematisk behandling anbefales som kure i doser på 20-50 mg daglig i tre-fem dage. Glukokortikoid kan derudover gives intraartikulært som depot ved akut mono – eller oligo arthiritis urica. 

Colchicin anbefales også som forebyggelse af akutte anfald under opstart eller ændring af uratsænkende behandling. Ifølge retningslinjen er der bedst dokumentation for colchicin, men NSAID (naproxen) kan også anvendes i kombination med en proton pumpe hæmmer (PPI).

Om tilskuddet til tabletter med indhold af colchicin udtaler Medicinrådet følgende:

Behandlingsprisen for lægemidler med indhold af colchicin, når de anvendes til akut anfaldsbehandling, er lidt højere end behandlingsprisen for ibuprofen og naproxen som tabletter, på nivieau med prisen for naproxen som enterotabletter samt på niveau med prisen på såvel oral som intraartikulært administreret prednisolon. Alle disse lægemidler har aktuelt generelt tilskud. Behandlingsprisen for lægemidler med indhold af colchicin, når de anvendes til forebyggelse af akutte anfald under opstart af uratsænkende behandling, er på niveau med prisen for naproxen både som almindelige tablettet og som enterotabletter. Behandling med PPI koster under en krone om dagen.”

Lægemiddelstyrelsen har lagt vægt på nævnets anbefaling og finder, at tabletter med indhold af colchicin har en sikker og værdifuld terapeutisk effekt på en velafgrænset indikation. Derudover at tilskudsprisen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, hvis man stiller tabletter med indhold af colchicin over for ibuprofen og naproxen. Naproxen i kombination med PPI og prednisolon.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter