Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Kvinders overvægt begrænser leddegigtmedicins virkning

EULAR: Næsten halvdelen af kvinder og over en tredjedel af mænd med tidlig leddegigt får det ikke meget bedre trods aggressiv behandling det første år. Og det skyldes hovedsageligt overvægt hos kvinder og rygning hos mænd.

Det viser en ny undersøgelse, der netop er blevet præsenteret på den årlige europæiske reumatologiske kongres, EULAR 2018 (13.-16. juni).

Undersøgelsen omfattede 1.628 voksne med tidlig leddegigt, der medvirkede i den canadiske Early Arthritis Cohort (2007-16) og modtog retningslinjebaseret behandling.

Deltagernes sociodemografiske data og leddegigtskarakteristika samt patientrapporterede resultater over 12 måneder blev brugt til at identificere personer som havde størst sandsynlighed for ikke at opnå remission (defineret som sygdomsaktivitetsscore i 28 led, DAS28 > 2.6).

Hovedparten (72%) var kvinder og deltagerne havde en gennemsnitlig alder på 55 år. De havde gennemsnitligt to comorbiditeter og symptomvarighed på seks måneder.

Selvom tidlig identifikation og aggressiv behandling af leddegigt forbedrer resultaterne, viste undersøgelsen, at 46 procent af kvinderne og 38 procent af mændene ikke opnåede remission i det første år trods behandling efter retningslinjerne.

Analyser viste, at fedme mere end fordoblede risikoen for ikke at opnå remission hos kvinder. Andre risikofaktorer var minoritetsstatus, lavere uddannelse, flere ømme led og træthed ved baseline. Hos mænd var rygning forbundet med 3,5 større sandsynlighed for ikke at opnå remission inden for det første år. Andre risikofaktorer var alder og smerte.

Næsten alle patienter i undersøgelsen blev oprindeligt behandlet med konventionelle syntetiske sygdomsmodificerende antirheumatiske lægemidler (csDMARDs), hvor tre fjerdedele blev behandlet med methotrexat. Analyser viste, at andet medicin end methotrexat øgede sandsynligheden for ikke at opnå remission hos kvinder med 28 procent og mænd med 45 procent.

"Vores resultater tyder på, at livsstilsændringer - rygestop hos mænd og vægttab hos kvinder - samt optimering af brugen af methotrexat kan lette hurtig reduktion af inflammation, et vigtigt mål for behandling af tidlig leddegigt," siger Susan J. Bartlett, der er professor i Medicin ved McGill University og undersøgelsens hovedforfatter.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift