Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Kvinders overvægt begrænser leddegigtmedicins virkning

EULAR: Næsten halvdelen af kvinder og over en tredjedel af mænd med tidlig leddegigt får det ikke meget bedre trods aggressiv behandling det første år. Og det skyldes hovedsageligt overvægt hos kvinder og rygning hos mænd.

Det viser en ny undersøgelse, der netop er blevet præsenteret på den årlige europæiske reumatologiske kongres, EULAR 2018 (13.-16. juni).

Undersøgelsen omfattede 1.628 voksne med tidlig leddegigt, der medvirkede i den canadiske Early Arthritis Cohort (2007-16) og modtog retningslinjebaseret behandling.

Deltagernes sociodemografiske data og leddegigtskarakteristika samt patientrapporterede resultater over 12 måneder blev brugt til at identificere personer som havde størst sandsynlighed for ikke at opnå remission (defineret som sygdomsaktivitetsscore i 28 led, DAS28 > 2.6).

Hovedparten (72%) var kvinder og deltagerne havde en gennemsnitlig alder på 55 år. De havde gennemsnitligt to comorbiditeter og symptomvarighed på seks måneder.

Selvom tidlig identifikation og aggressiv behandling af leddegigt forbedrer resultaterne, viste undersøgelsen, at 46 procent af kvinderne og 38 procent af mændene ikke opnåede remission i det første år trods behandling efter retningslinjerne.

Analyser viste, at fedme mere end fordoblede risikoen for ikke at opnå remission hos kvinder. Andre risikofaktorer var minoritetsstatus, lavere uddannelse, flere ømme led og træthed ved baseline. Hos mænd var rygning forbundet med 3,5 større sandsynlighed for ikke at opnå remission inden for det første år. Andre risikofaktorer var alder og smerte.

Næsten alle patienter i undersøgelsen blev oprindeligt behandlet med konventionelle syntetiske sygdomsmodificerende antirheumatiske lægemidler (csDMARDs), hvor tre fjerdedele blev behandlet med methotrexat. Analyser viste, at andet medicin end methotrexat øgede sandsynligheden for ikke at opnå remission hos kvinder med 28 procent og mænd med 45 procent.

"Vores resultater tyder på, at livsstilsændringer - rygestop hos mænd og vægttab hos kvinder - samt optimering af brugen af methotrexat kan lette hurtig reduktion af inflammation, et vigtigt mål for behandling af tidlig leddegigt," siger Susan J. Bartlett, der er professor i Medicin ved McGill University og undersøgelsens hovedforfatter.

Psoriasispatienter: Lægerne gør ikke nok for os

Et stort antal psoriasispatienter er plaget af træthed, smerter og psykologiske problemer i deres hverdag, og selv om problemerne er velkendte i sundhedsvæsnet, føler patienterne ikke, at lægen er interesseret i den del af deres sygdom.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter