Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserKvinders overvægt begrænser leddegigtmedicins virkning

EULAR: Næsten halvdelen af kvinder og over en tredjedel af mænd med tidlig leddegigt får det ikke meget bedre trods aggressiv behandling det første år. Og det skyldes hovedsageligt overvægt hos kvinder og rygning hos mænd.

Det viser en ny undersøgelse, der netop er blevet præsenteret på den årlige europæiske reumatologiske kongres, EULAR 2018 (13.-16. juni).

Undersøgelsen omfattede 1.628 voksne med tidlig leddegigt, der medvirkede i den canadiske Early Arthritis Cohort (2007-16) og modtog retningslinjebaseret behandling.

Deltagernes sociodemografiske data og leddegigtskarakteristika samt patientrapporterede resultater over 12 måneder blev brugt til at identificere personer som havde størst sandsynlighed for ikke at opnå remission (defineret som sygdomsaktivitetsscore i 28 led, DAS28 > 2.6).

Hovedparten (72%) var kvinder og deltagerne havde en gennemsnitlig alder på 55 år. De havde gennemsnitligt to comorbiditeter og symptomvarighed på seks måneder.

Selvom tidlig identifikation og aggressiv behandling af leddegigt forbedrer resultaterne, viste undersøgelsen, at 46 procent af kvinderne og 38 procent af mændene ikke opnåede remission i det første år trods behandling efter retningslinjerne.

Analyser viste, at fedme mere end fordoblede risikoen for ikke at opnå remission hos kvinder. Andre risikofaktorer var minoritetsstatus, lavere uddannelse, flere ømme led og træthed ved baseline. Hos mænd var rygning forbundet med 3,5 større sandsynlighed for ikke at opnå remission inden for det første år. Andre risikofaktorer var alder og smerte.

Næsten alle patienter i undersøgelsen blev oprindeligt behandlet med konventionelle syntetiske sygdomsmodificerende antirheumatiske lægemidler (csDMARDs), hvor tre fjerdedele blev behandlet med methotrexat. Analyser viste, at andet medicin end methotrexat øgede sandsynligheden for ikke at opnå remission hos kvinder med 28 procent og mænd med 45 procent.

"Vores resultater tyder på, at livsstilsændringer - rygestop hos mænd og vægttab hos kvinder - samt optimering af brugen af methotrexat kan lette hurtig reduktion af inflammation, et vigtigt mål for behandling af tidlig leddegigt," siger Susan J. Bartlett, der er professor i Medicin ved McGill University og undersøgelsens hovedforfatter.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter