Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Søskende til leddegigt-patienter har større risiko for hjerteproblemer

EULAR: Det er ikke bare patienter med leddegigt, men også deres søskende, der har en markant højere risiko for hjertekarsygdom.

Det viser resultaterne af en undersøgelse, der blev præsenteret på den europæiske reumatologiske kongres, EULAR 2018 (13.-16. juni), og som viser en øget risiko for akut koronar syndrom (ACS) hos søskende til personer med leddegigt, hvilket tyder på en sammenhæng mellem de to sygdomme.

"Disse resultater bidrager til vores forståelse af kardiovaskulær risiko hos patienter med leddegigt," siger professor Thomas Dörner, formand for udvælgelseskomitéen ved EULAR.

"Dette er vigtigt fordi kardiovaskulær sygdom er den vigtigste drivkraft for den øgede morbiditet og dødelighed hos patienter."

Akut koronar syndrom er en paraplybetegnelse, der bruges til at beskrive en række tilstande forbundet med den pludselige, reducerede blodgennemstrømning til hjertet, såsom et hjerteanfald eller ustabil angina. Nylige undersøgelser har vist, at sværhedsgraden af leddegigt er forbundet med risikoen for akut koronar syndrom, hvilket tyder på, at det er selve leddegigten, der bidrager til den overordnede risiko.

En nyligt offentliggjort undersøgelse viste, at der, trods den mere effektive kontrol af inflammation i forbindelse med leddegigt i de senere år, er en øget risiko for ACS blandt patienter med leddegigt. Dette antyder, at der kan være en fælles modtagelighed mellem de to tilstande, som måske har et element af arvelighed over sig.

Derfor undersøgte forskerne risikoen for akut koronar syndrom hos søskende til personer med leddegigt. Hvis der var fælles modtagelighed mellem de to tilstande, ville søskende uden leddegigt også kunne have øget risiko for ACS på grund af deres fælles genetik og baggrund.

Undersøgelsen er baseret på det svenske reumatologikvalitet (SRQ) register. Gennem dette identificerede forskerne 7.492 patienter med leddegigt (1996-2015), der havde 10.671 helsøskende. Patienterne med leddegigt blev matchet for alder og køn med 35.120 kontroller sammen med deres 47.137 helsøskende.

Resultaterne viste, at patienter med tidlig leddegigt og deres søskende var 44 procent og 23 procent mere tilbøjelige til at opleve akut koronar syndrom end matchede kontroller. En direkte sammenligning af patienter med leddegigt og deres søskende viste, at de havde en 19 procent højere risiko for ACS end deres søskende.

"Vores resultater giver dokumentation for delt modtagelighed mellem leddegigt og akut koronar syndrom," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Helga Westerlind fra Karolinska Institutet.

"Selv om ​​dette skal undersøges yderligere, mener vi, at man for at reducere den kardiovaskulær risiko hos leddegigtpatienter, skal tilbyde forebyggende hjertekarbehandling, der går ud over optimeret bekæmpelse af leddegigt."

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift