Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Paracetamol kan alligevel fortsat fås som depotmedicin

Depotformuleret paracetamol bliver på det danske marked selvom Lægemiddelstyrelsen i december 2017 meldte, at det ville blive taget af markedet.

Det skete, fordi det europæiske lægemiddelagentur (EMA) vurderede, at der var mulighed for vanskelig behandling ved overdosering med midlerne. Samtidigt vurderede EMA, at depotformuleret paracetamol er sikkert ved normal anvendelse. 

Lægemiddelstyrelsen meddeler senest, at depotformuleret paracetamol bliver på markedet i Danmark. Baggrunden er, at der har været en ny undersøgelse, som nu betyder, at styrelsen er nået frem til en ny beslutning.

Det drejer sig om Panodiltabletter (modificeret udløsning 665 mg) samt Pinex Retard (depottabletter 500 mg.)

Lægemiddelstyrelsen skriver følgende på Facebook om udmeldingen:

"Vores beslutning om at bibeholde depotformuleret paracetamol på det danske marked er foretaget på baggrund af en ny redegørelse fra de to medicinalfirmaer, der har depotformuleret paracetamol på markedet i Danmark, sammenholdt med den danske behandlingsvejledning ved overdosering af paracetamol. Behandlingsvejledningen anbefaler, at alle tilfælde af overdosering behandles."

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift