Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Nu forsøger Styrelsen for Patientsikkerhed at indskærpe over for kommuner og regioner, at det er deres ansvar, at der tages hånd om forsvarlige arbejdsgange for medicinhåndtering. Det betyder blandt andet, at ansatte på plejehjem, hospitaler og i hjemmeplejen er opmærksomme på, at et lægemiddel som methotrexat er livsfarligt ved overdosering. 

Der findes i øjeblikket ikke et samlet overblik over, hvor mange overdoseringsfejl, der er sket med methotrexat, men ifølge DR, viser et udtræk for Dansk Patientsikkerhedsdatabase, at der fra 2013 til 2017 blev indberettet fem dødsfald. Og derudover findes der mørketal, da ikke alle begivenheder med overdosering indberettes. 

EU overvejer også anbefalinger

Det er ikke kun i Danmark, at man har problemer med fejlmedicinering med methotrexat – det er også et problem i udlandet. Derfor er Det Europæiske Lægemiddelagentur i øjeblikket i gang med at indsamle erfaringer fra EU-medlemslandende, så de til efteråret kan komme med et sæt anbefalinger til, hvordan man bedst forhindrer overdosering med methotrexat.

På dansk jord har der været forskellige tiltag i forhold til at gøre opmærksom på problemerne med overdosering med methotrexat. I efteråret offentliggjorde Styrelsen for Patientsikkerhed en såkaldt OBS-meddelelse, som havde til formål at sætte fokus på problemet. Og nu er der altså også sendt et brev til regioner og kommuner, som indskærper, at de har ansvaret for, at der ikke sker fejl med overdosering af methotrexat som følge.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter