Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Nu forsøger Styrelsen for Patientsikkerhed at indskærpe over for kommuner og regioner, at det er deres ansvar, at der tages hånd om forsvarlige arbejdsgange for medicinhåndtering. Det betyder blandt andet, at ansatte på plejehjem, hospitaler og i hjemmeplejen er opmærksomme på, at et lægemiddel som methotrexat er livsfarligt ved overdosering. 

Der findes i øjeblikket ikke et samlet overblik over, hvor mange overdoseringsfejl, der er sket med methotrexat, men ifølge DR, viser et udtræk for Dansk Patientsikkerhedsdatabase, at der fra 2013 til 2017 blev indberettet fem dødsfald. Og derudover findes der mørketal, da ikke alle begivenheder med overdosering indberettes. 

EU overvejer også anbefalinger

Det er ikke kun i Danmark, at man har problemer med fejlmedicinering med methotrexat – det er også et problem i udlandet. Derfor er Det Europæiske Lægemiddelagentur i øjeblikket i gang med at indsamle erfaringer fra EU-medlemslandende, så de til efteråret kan komme med et sæt anbefalinger til, hvordan man bedst forhindrer overdosering med methotrexat.

På dansk jord har der været forskellige tiltag i forhold til at gøre opmærksom på problemerne med overdosering med methotrexat. I efteråret offentliggjorde Styrelsen for Patientsikkerhed en såkaldt OBS-meddelelse, som havde til formål at sætte fokus på problemet. Og nu er der altså også sendt et brev til regioner og kommuner, som indskærper, at de har ansvaret for, at der ikke sker fejl med overdosering af methotrexat som følge.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift