Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antistoffer mod citrullini måske hovedårsag til ledbetændelse og - skader

En bred vifte af antistoffer mod aminosyren citrullini (forkortet ACPA'er) kan være den dominerende faktor bag betændelse og ledskader hos to tredjedele af leddegigtpatienter.

Det antyder en ny undersøgelse fra Uppsala Universitet, hvor forskere har udviklet en metode til isolering af immunkomplekser fra forskellige kropsvæsker og kombineret denne metode med måling af 19 ACPA'er mod forskellige citrullinholdige proteinfragmenter i blodet og synovialvæske og i immunkomplekser fra 77 leddegigtpatienter.

ACPA'er (anti-citrullinerede proteinantistoffer) dannes som reaktion på inflammation og blev først beskrevet for omkring 20 år siden. ACPA'er kan påvises hos omkring to tredjedele af alle patienter med reumatoid arthritis. Måling af ACPA'er bruges normalt til at diagnosticere leddegigt.

Efterfølgende forskning har vist, at der er genetiske forskelle mellem leddegigtpatienter med og uden ACPA'er. ​​ACPA-positiv leddegigt har også vist sig at være stærkt forbundet med rygning, mens dette ikke gælder for patienter uden ACPAer.

"Så leddegigtpatienter med og uden ACPA har sandsynligvis forskellige sygdomme med særskilte årsager, men starter med et lignende klinisk billede," forklarer professor Johan Rönnelid, som er chefforsker på den nye undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Annals of the Rheumatic Diseases.

Generelt har patienter med ACPA'er mere ledbetændelse og flere ledskader vurderet ved hjælp af røntgenstråler end leddegigtpatienter uden ACPA'er. Almindelige ACPA-tests er designet til at detektere de fleste ACPA'er uanset hvilke proteiner de reagerer med, men leddegigtpatienter reagerer forskelligt ved at producere antistoffer mod forskellige citrullinerede proteiner eller proteinfragmenter.

Når autoantistoffer binder sig til de stoffer, der er naturligt produceret af kroppen, dannes immunkomplekser, der kan udløse inflammation. Som to forskergrupper tidligere har vist, kan ACPA'er danne disse immunkomplekser in vitro og forårsage betændelse der. ACPA'er antages at fremkalde inflammation gennem deres tilstedeværelse i immunkomplekser i det betændte led.

"Men ingen har tidligere vist, at immunkomplekser indeholdende ACPA'er er til stede i leddegigt-patienters kropsvæsker. Generelt har der været meget lidt forskning om, hvilke antistoffer der er til stede i immunkomplekser forbundet med forskellige sygdomme, da praktisk anvendelige laboratoriemetoder mangler," siger Rönnelid.

Det er Azita Sohrabian, der er ph.d. studerende og forskeringeniør ved Institut for Immunologi, Genetik og Patologi ved Uppsala Universitet, der har udviklet metoden til isolering af immunkomplekser fra forskellige kropsvæsker og kombineret denne metode med måling af 19 ACPA'er.

Resultaterne viste, at ingen enkelt ACPA var mere forbundet end de andre ACPA'er med graden af ​​betændelse og ledskader. På den anden side var antallet af forskellige ACPA'er, som det var muligt at demonstrere i immunkomplekserne fra inflammerede led, forbundet med flere forskellige tilfælde af ødelæggelse og inflammation.

Det styrker mistanken om, at ACPA'er kan være patogene ved at danne immunkomplekser i leddene hos leddegigt-patienter, hvor disse immunkomplekser kan forårsage ledbetændelse.

De enkelte ACPA'er synes ikke at være særligt vigtige. I stedet viser resultaterne, at en bred vifte af ACPA'er i immunkomplekser fra leddene kan fremkalde lokal inflammation og forårsage ledskader.

Disse resultater svarer til det, der tidligere er blevet vist i antistofinduceret ledbetændelse hos forsøgsdyr, hvor forskellige antistoffer mod det samme protein samtidig er nødvendig for at generere betændelse.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter