Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye fase III-data lover godt for fremtidens gigtbehandling

EULAR: AbbVie præsenterer gode resultater fra tre fase 3-studier i behandling af leddegigt med upadacitinib på årets europæiske reumatologiske kongres (EULAR 2018).

Behandling med upadacitinib giver forbedringer i fysisk funktion, reduktion i ledsmerter og reduktion i sværhedsgraden og varigheden af formiddagsstivhed hos patienter med reumatoid artritis.

Det viser nyt fase III-studie, som AbbVie præsenterede på kongressen.

”I tre fase III-studier med forskellige patientpopulationer rapporterede patienter behandlet med upadacitinib forbedringer i fysisk funktion, ledsmerter og morgenstivhed.

Disse resultater viser upadacitinibs potentiale til at løse de udfordringer, som patienter med rleddegigt står over for, når de skal udføre dagligdags aktiviteter,” siger Marek Honczarenko, repræsentant fra AbbVie.

Et hovedmål er nået

Ifølge AbbVie selv har den eksperimentelle medicin nået hovedmålet om at standse progressionen af moderat til alvorlig reumatoid artritis i et forsøg på sent stadium.

Upadacitinib, der tilhører den klasse af lægemidler, der er kendt som JAK-hæmmere, er et investigativt oralt middel, der er udviklet af AbbVie til selektivt at hæmme JAK1, der spiller en vigtig rolle i patofysiologien ved immunmedierede sygdomme.

Ifølge Vibeke Strand, adjungeret klinisk professor i reumatologi ved Stanford University, er resultaterne bemærkelsesværdige.

”Forringelsen og svækkelsen af den fysiske funktion forbundet med leddegigt kan påvirke patienternes livskvalitet voldsomt. De patienter, der indgår i SELECT-NEXT og SELECT-BEYOND, var tidligere meget vanskelige at behandle. Det er særligt bemærkelsesværdigt at se, at forbedringer i klinisk effektivitet, der tidligere blev rapporteret fra disse undersøgelser, også blev afspejlet i patientrapporterede udfaldsmål, såsom fysisk funktion, morgenstivhed og smerte,” siger hun.

Positive perspektiver

Upadacitinib er endnu ikke godkendt til behandling af reumatoid artritis af myndighederne, men AbbVie har planer om at søge om godkendelse af upadacitinib til behandling af moderat til alvorlig leddegigt senere i år efter at stoffet har levet op til alle sine mål i sit femte fase III-studie.

Det skal desuden undersøges, om lægemidlet kan anvendes til behandling af blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa), Bechterews Sygdom (ankyloserende spondylitis) og børneeksem (atopisk dermatitis).

Om SELECT studieprogrammet

SELECT programmet er et fase III leddegigt-program, der evaluerer mere end 4.000 patienter med moderat til alvorlig leddegigt i seks undersøgelser. Undersøgelserne omfatter evalueringer af effekt, sikkerhed og tolerance på tværs af flere patienter med leddegigt. Nøgleværdier af evalueret effektivitet omfatter ACR-responser, Disease Activity Score (DAS28-CRP) og hæmning af radiografisk progression

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift