Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skepsis kan påvirke virkning af biosimilær medicin

Merete Hetland

18 procent af de gigtpatienter, der i 2016 skiftede fra original til biosimilær etanercept, stoppede i det efterfølgende år med behandlingen.

Medicinen er lige så sikker og effektiv som originalpræparatet, men skepsis fra læge- og patient-siden kan påvirke resultatet, mener professor og reumatolog, Merete Hetland fra Videncenter for Gigt og Rygsygdomme på Rigshospitalet, Glostrup.

“Der kan være en vis skepsis forbundet med at skifte fra et originalpræparat til et biosimilært produkt,” siger Merete Hetland.

Næsten hver femte af de gigtpatienter, der fra 2016 og frem skiftede fra original etanercept til det biosimilære præparat, stoppede nemlig med den biosimilære medicin igen. En stor andel af dem skiftede til anden biologisk behandling, en mindre del ophørte helt med biologisk behandling og en lille procentdel var døde. Det viser en opgørelse af data fra DANBIO, som blev præsenteret på EULAR med overlæge Bente Glintborg som førsteforfatter. Undersøgelsen er baseret på 1.641 gigtpatienter fra hele landet, og er den største i verden.

”Data viser, at de patienter, som ophører med behandlingen igen, især er dem, som ikke var i remission - altså hvor sygdommen var helt i ro på tidspunktet for skift fra original til biosimilær etanercept. Der er altså ikke noget ”galt” med det nye præparat, men skiftet får læge og patient til at genoverveje behandlingen,” siger Merete Hetland og mener, at det kan være en del af forklaringen.

“Derudover kan skepsis fra både lægens og patientens side få behandlingen til at falde ekstra dårligt ud, fordi man simpelthen ikke rigtig tror på den,” forklarer hun og nævner, at der her kan være tale om en vis nocebo-effekt.

“Ligesom vi kender placebo-effekten, hvor patienten tror, et præparat har en virkning og det dermed også får en vis effekt, så kan skepsis også føre til manglende virkning. Og den skepsis ser vi ofte i forbindelse med et skifte fra original til biosimilær medicin,” fortæller Hetland, der også er formand for DANBIO.

”Nocebo-effekten er lige så reel som placebo-effekten. Vi kan ikke få den til at ”gå væk”, men kan mindske den gennem omhyggelig information og god kommunikation mellem patient og læge,” understreger hun.

Lige så sikker som original

Myndighederne har godkendt biosimilær etanercept, fordi det er dokumenteret til at være lige så sikkert og effektivt som originalmedicinen. Og Merete Hetland er enig.

“Den biosimilære medicin bliver kun taget i brug, fordi myndighederne har dokumentation for, at det er fuldstændig risikofrit. Men det er klart, at det er stadig rigtig, rigtig vigtigt, at man bliver ved med at overvåge biosimilær medicin i den virkelige verden og ikke bare stiller sig tilfreds med, hvad nogle studier baseret på nogle begrænsede patienter har vist,” understreger hun og tilføjer, at data i DANBIO slår fast, at både biosimilært infliximab (Remsima, Inflectra) og bioismilært etanercept (Benepali)er sikre og effektive præparater.

“Men vi kan ikke uden videre ekstrapolere til kommende biosimilære præparater - der er behov for fortsat overvågning. Men selvfølgelig er det opmuntrende, at de hidtil har vist gode resultater,” understreger hun.

Generelt er Merete Hetland tilfreds med, at der udvikles højkvalitets biosimilær medicin - det giver nemlig konkurrence til dyr originalmedicin.

“Sådan som biosimilære præparater bliver brugt i Europa og USA, ser jeg en række fordele. Det skaber en konkurrencesituation, som gør, at priserne falder. På den måde bliver behandlingen tilgængelig for flere mennesker og for lande, som ar svagere økonomi end Danmark,” siger Hetland og nævner, at besparelserne på biosimilære præparater ligger mellem 30 og 70 procent i forhold til originalmedicinen.

Prisen er en ting - men ligesom nogle patienter har mere gavn af originalmedicin, så har andre patienter større effekt af biosimilær medicin, viser det sig.

“Man kan ikke udelukke, at der kan være enkelte patienter, der har mere gavn af det ene frem for det andet præparat. Det går faktisk begge veje: Enkelte har bedre effekt af originalpræparatet, andre af det biosimilære præparat. Når man ser på grupper af patienter, er effekt og bivirkninger ens,” fastslår hun.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter