Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Hurtig genoptræning sikres med ny lov

Hvis kommunen ikke kan sikre patienter genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet, har patienten ret til at vælge en privat leverandør.

Sådan lyder kernebudskabet i en ny lov, som trådte i kraft 1. juli 2018.

Helt konkret betyder den nye lovændring, at patienter fremover frit kan vælge at modtage deres genoptræning hos eksempelvis en privat fysioterapeut, som har indgået en aftale med kommunen. Tilbuddet om frit valg træder i kraft, hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde genoptræning inden for fristen, som altså er på syv dage efter udskrivelse.

Billedet har indtil nu været, at der var store forskelle på, hvornår patienter begyndte deres genoptræning – spændende fra over få dage til flere ugers ventetid.

Muligheden for frit at vælge genoptræning gælder for de patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.

En genoptræningsplan fra sygehuset er dermed en forudsætning for, at patienter kan opnå at få tilbudt genoptræning.

”Det frie valg har, siden den daværende VK-regering indførte det, forvandlet vores sundhedsvæsen. Det har sikret hurtig behandling og reduceret ventelister. Nu sikrer vi dem også hurtig genoptræning,” siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelse fra Sundheds - og Ældreministeriet. 

Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som Ellen Trane Nørby (V) præsenterede i oktober 2017 sammen med ældreminister, Thyra Frank (LA), minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF). Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til initiativet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018.

Om frit valg til genoptræning

  • KL skal nu indgå aftaler med private leverandører, således at patienter får mulighed for at benytte sig af det frie valg til genoptræning, hvis de venter over syv dage.
  • Det frie valg til genoptræning gælder alle patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.
  • Der er på finansloven afsat 61 millioner kroner i 2018 og dernæst et årligt beløb på 50 millioner kroner til initiativet.
  • Kommuner har i dag allerede mulighed for at inddrage private leverandører i genoptræningsforløbene – eksempelvis har Aalborg Kommune etableret frit valg på nogle typer genoptræning. 

Kilde: Sundheds - og Ældreministeriet.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter