Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserHurtig genoptræning sikres med ny lov

Hvis kommunen ikke kan sikre patienter genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet, har patienten ret til at vælge en privat leverandør.

Sådan lyder kernebudskabet i en ny lov, som trådte i kraft 1. juli 2018.

Helt konkret betyder den nye lovændring, at patienter fremover frit kan vælge at modtage deres genoptræning hos eksempelvis en privat fysioterapeut, som har indgået en aftale med kommunen. Tilbuddet om frit valg træder i kraft, hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde genoptræning inden for fristen, som altså er på syv dage efter udskrivelse.

Billedet har indtil nu været, at der var store forskelle på, hvornår patienter begyndte deres genoptræning – spændende fra over få dage til flere ugers ventetid.

Muligheden for frit at vælge genoptræning gælder for de patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.

En genoptræningsplan fra sygehuset er dermed en forudsætning for, at patienter kan opnå at få tilbudt genoptræning.

”Det frie valg har, siden den daværende VK-regering indførte det, forvandlet vores sundhedsvæsen. Det har sikret hurtig behandling og reduceret ventelister. Nu sikrer vi dem også hurtig genoptræning,” siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelse fra Sundheds - og Ældreministeriet. 

Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som Ellen Trane Nørby (V) præsenterede i oktober 2017 sammen med ældreminister, Thyra Frank (LA), minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF). Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til initiativet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018.

Om frit valg til genoptræning

  • KL skal nu indgå aftaler med private leverandører, således at patienter får mulighed for at benytte sig af det frie valg til genoptræning, hvis de venter over syv dage.
  • Det frie valg til genoptræning gælder alle patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.
  • Der er på finansloven afsat 61 millioner kroner i 2018 og dernæst et årligt beløb på 50 millioner kroner til initiativet.
  • Kommuner har i dag allerede mulighed for at inddrage private leverandører i genoptræningsforløbene – eksempelvis har Aalborg Kommune etableret frit valg på nogle typer genoptræning. 

Kilde: Sundheds - og Ældreministeriet.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter