Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny type methotrexat uden bivirkninger under udvikling

Mange patienter, der behandles med methotrexat, oplever, at de bliver ramt af ubehagelige bivirkninger. En ny type methotrexat, som er under udvikling, skal gøre livet lettere for dem, der er ramt af leddegigt eller anden inflammatorisk gigtsygdom.

Med bivirkninger som kvalme og opkastninger i dagene efter, at patienten har taget methotrexat, er der gode grunde til forskere har søgt at udvikle en ny type methotrexat, som ikke giver så voldsomme bivirkninger.

Mads Hartvig Clausen, professor på Institut for Kemi på Danmarks Tekniske Universitet, er med støtte fra Gigtforeningen og DTU Kemi i gang med at udvikle en ny type methotrexat sammen med sit forskerteam. Den nye type af præparatet kan nedsætte og måske endda helt fjerne bivirkningerne.

Den nye type methotrexat virker ved, at man kemisk modificerer methotrexat. De nye stoffer er designet, så de kun frigiver methotrexat på de steder i kroppen hvor stoffet skal virke. På den måde bibeholdes den positive effekt, men de ubehagelige bivirkninger fjernes eller reduceres.

Den nye type methotrexat er fortsat ikke godkendt, men forskningsteamet har opnået fortløbende støtte til deres forskning, som forhåbentlig på sigt kan betyde en forskel for både danske og udenlandske patienter, som rammes af gigt. 

"DTU Kemi har modtaget støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, og det projekt løber fra 2017 til udgangen af 2019," siger Mads Hartvig Clausen. 

Derudover er rettighederne til kommerciel udnyttelse af teknologien licenseret til en nystartet forsknings- og udviklingsselskab, ROS Therapeutics. Selskabet vil arbejde med præklinisk og forhåbentlig også klinisk udvikling af stofferne, og har foreløbig rejst 10,1 mil. kroner til sine aktiviteter, fortæller Mads Hartvig Clausen.   

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter