Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patientrelaterede faktorer påvirker succes med biosimilær behandling

Bente Glintborg

Biosimilær behandling til patienter med reumatologiske diagnoser er effektfuld. Alligevel føler nogle patienter sig ikke velbehandlede på biosimilære lægemidler. Patientens sygdomsstatus på tidspunktet for skiftet spiller afgørende rolle.

Med udgangspunkt i den reumatologiske kvalitetsdatabase, DANBIO, har man undersøgt skift fra dels originalt til biosimilæret infliximab (2015) samt fra originalt til biosimilært etanercept (2016). Da de originale og biosimilære lægemidler ikke er 100 procent identiske har der været en bekymring for, hvorvidt behandlingseffekten i klinikken ville være ligeværdig. 

Resultaterne for infliximab indgår i overlæge Bente Glintborgs, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, doktorafhandling, som blev forsvaret i november 2018.

”Vi er meget tilfredse med publikationen, fordi den belyser effekten af biosimilære præparater, når de anvendes i stor klinisk skala. Vi kunne se, at det ofte var faktorer hos patienten eller behandleren, der afgjorde, om man havde effekt af behandlingen med et biosimilært lægemiddel - og måske ikke så meget præparatet selv,” siger Bente Glintborg.

Data fra 802 danske patienters skift 

802 danske patienter med reumatologiske sygdomme skiftede fra original til biosimilært infliximab. Behandlingseffekten i forbindelse med deres skift er nu kortlagt, så man ved mere om, hvordan patienter reagerer på skiftet.

 I studiet undersøgte man blandt andet, hvordan patienterne havde det tre måneder efter skiftet.

 ”Vi kunne se, at ændringen i sygdomsaktiviteten tre måneder før og efter skiftet hos de enkelte patienter havde samme mønster og var helt forventelige i forhold til sygdommens fluktuerende natur,” siger Bente Glintborg.

Studiet undersøgte også, hvor længe patienterne blev på behandlingen med det biosimilære lægemiddel. Her kunne man se, at patienterne havde en ganske beskeden reduktion sammenlignet med en historisk sammenligningsgruppe af patienter, som var i behandling med det originale lægemiddel.

 ”Vi kunne se, at hvis patienten på det tidspunkt, hvor de skiftede over til biosimilært, havde en højere global sygdomsfølelse, flere smerter og ikke var i remission, så var han eller hun mere disponeret til at stoppe behandlingen hurtigere,” siger Bente Glintborg.

Dette signalerer, at det er patientrelaterede faktorer, som er med til at afgøre, hvordan det går med patienterne efter skiftet til biosimilært, fortæller hun.

En hel unik kohorte

Det er en unik kohorte, man har fulgt i studiet, som er baseret på omfattende data fra DANBIO - en dansk database, der systematisk indsamler data om alle danske patienter, som får biologisk behandling. De danske data er yderst interessante, fordi de stammer fra en hel befolkning af gigtpatienter, der skifter fra et præparat til et andet, mener Bente Glintborg.

”Det er godt for den enkelte patient, og det er godt i forhold til at få skabt klinisk anvendelige forskningsresultater. DANBIO giver os mulighed for at undersøge, om vi bruger biologiske behandlinger, som vi skal,” siger Bente Glintborg.

Om DANBIO 

Data i DANBIO er samlet ind i forbindelse med patientens behandling. DANBIO indeholder blandt andet data om patientens medicin, rygevaner, køn, alder og anden medicin sammen med den biologiske medicin. Man indsamler data på alle danske hospitaler, så der findes data på alle 40.000 voksne, danske gigtpatienter, der får biologisk behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter