Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Taltz anbefales af Medicinrådet som standardbehandling mod psoriasisgigt

Medicinrådet har besluttet at anbefale Taltz (ixekizumab) som mulig standardbehandling af psoriasisgigt til patienter med og uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis.

Patienterne skal dog have haft utilstrækkelig respons på eller ikke tåle et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler.

Medicinrådet vurderer, at ixekizumab kan indgå i behandlingsvejledningen som mulig førstelinjebehandling uanset om patienterne samtidig har moderat til svær plaque psoriasis eller ej.

Medicinrådet vurderer ganske vist, at ixekizumab mod psoriasisgigt ingen klinisk merværdi giver til nogen af de vurderede patientgrupper sammenlignet med adalimumab eller secukinumab, men finder, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi, som ixekizumab tilbyder, og omkostningerne sammenlignet med secukinumab.

Ixekizumab, alene eller i kombination med methotrexat, er indiceret til behandling af aktiv psoriasisgigt hos voksne patienter, der ikke har responderet tilstrækkeligt på eller ikke tåler et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler. Ixekizumab er et IgG4 monoklonalt antistof, som hæmmer selektiv protein interleukin-17A (IL-17A og IL-A/F) og inhiberer den inflammatoriske signalering, som kan føre til betændelse.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter