Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sent opstået leddegigt øger risikoen for knoglenedbrydning

I de tidlige stadier af leddegigt opstået sent i livet er der øget risiko for erosion af knoglerne.

Det viser en ny undersøgelse fra Kyoto-universitetet i Japan, hvor forskere har sammenlignet udviklingen af leddegigt, der er opstået hos personer under og over 60 år.

Forskerne ville vide, hvordan alder ved sygdomsudbrud påvirker behandling og prognose i tidlig stadier af leddegigt ved hjælp af data fra kohorten Kyoto Rheumatoid Arthritis Management Alliance.

I alt 2.182 patienter med leddegigt blev indskrevet i kohorten fra 2011 til 2015; 239 blev nyligt diagnosticeret og fulgt i to år. Patienterne blev klassificeret som tidligt opstået leddegigt (YORA), som omfattede 117 patienter under 60 år og sent opstået RA (EORA), som omfattede 122 patienter over 60 år.

Forskerne fandt ud af, at sygdomsaktiviteten ved baseline var højere i EORA-gruppen end i YORA-gruppen. På et eller to år var sygdomsaktiviteten ækvivalent i de to grupper. Der var imidlertid flere knogleerosioner både ved baseline og efter to år blandt EORA-patienter.

Kun ca. 10 procent af YORA-patienter havde erosioner, mens mere end 25 procent blandt anticitrullinerede protein autoantistof-positive EORA-patienter uden erosioner ved baseline havde erosioner, selvom de opnåede klinisk remission på et eller to år.

"Optimal terapi, der forhindrer radiologisk skade, bør overvejes for EORA," skriver forfatterne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i International Journal of Rheumatic Diseases.

Psoriasispatienter: Lægerne gør ikke nok for os

Et stort antal psoriasispatienter er plaget af træthed, smerter og psykologiske problemer i deres hverdag, og selv om problemerne er velkendte i sundhedsvæsnet, føler patienterne ikke, at lægen er interesseret i den del af deres sygdom.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter