Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Leddegigt-patienter med KOL risikerer tidlig død

Patienter som lider af leddegigt og KOL samtidigt har markant højere risiko for at dø tidligt, viser et nyt dansk registerstudie.

Der er behov for tættere tværfagligt samarbejde mellem reumatologer og lungelæger og de praktiserende læger skal være mere obs på lunge-symptomer hos leddegigt-patienter, fastslår en af forskerne bag studiet.

Ny forskning viser, at patienter, som både har leddegigt og lungesygdommen KOL, risikerer at dø tidligt. Alene inden for det første år er risikoen for dødsfald tredoblet.

Et større dansk studie har fulgt 31.333 patienter med leddegigt i en periode på 12 år. Studiet viser, at dødeligheden blandt patienter med leddegigt øges fra fire til 15 procent inden for det første år, hvis patienten samtidig er diagnosticeret med lungesygdommen KOL. De resultater får både forskerne bag og Gigtforeningen til at understrege, at der nu er et udtalt behov for at styrke behandlingen af leddegigtpatienter med lungesygdom.

Større fokus i almen praksis

”Det handler især om tidlig opsporing, den rette diagnosticering og behandling,” mener Torkell Ellingsen, klinisk professor i reumatologi ved Odense Universitetshospital og en af forfatterne til studiet. Leddegigt-patienter med lungesymptomer bør derfor udredes i et tæt samarbejde med lungemedicinere og praktiserende læger, mener han:

”En del gigtpatienter går til løbende kontrol hos egen læge. Derfor bør man i almen praksis have større fokus på at spørge ind til symptomer som for eksempel vedvarende hoste og åndenød og også sørge for at sende patienterne videre til deres reumatolog for en yderligere udredning og for en eventuel inddragelse af lungelægerne.” Også patienterne selv bør have større fokus på symptomer på lungesygdom, hvis de har leddegigt, men ofte undervurderer patienterne alvoren af deres egne symptomer, tilføjer Torkell Ellingsen.

Især rygning er en af de faktorer, som har vist sig at øge risikoen for at få både leddegigt og KOL. Her bør der være et særligt skarpt fokus, mener Torkell Ellingsen:

”Det er muligt at forebygge forværringer, der giver tab af lungefunktion og stort tab af livskvalitet. Derfor vil det være fornuftigt at yde hjælp til rygestop og også give en optimal behandling af lungesygdomme, så patienten undgår yderligere forværringer.”

Et spørgsmål om liv og død

I Gigtforeningen er man enig i, at der på grund af den markant forhøjede dødelighed hos leddegigtpatienter med KOL skal langt større fokus på dette hos de sundhedsprofessionelle, som har med patienterne at gøre:
”Vi ved nu, at det kan være et spørgsmål om liv og død at få den rigtige behandling så tidligt i forløbet som muligt. Det er derfor helt afgørende, at vi får udbredt den viden og dermed få inddraget lungemedicinerne, når der er mistanke om, at en leddegigtpatient er i risikogruppen. Det bør ske systematisk, så det ikke bliver patienternes eget ansvar at blive undersøgt for lungesygdom,” fastslår Mette Bryde Lind, formand for Gigtforeningen. 

Gigtforeningen er i øvrigt fortaler for, at al screening af gigtpatienter med KOL skal ske i sygehusets regi og ikke flyttes til almen praksis.

Dødelighed med leddegigt +/- KOL

  Dødelighed – leddegigt med KOL Dødelighed – leddegigt uden KOL
1 år 15 procent 4 procent
5 år 41,9 procent 20,5 procent
10 år 63,5 procent 41 procent

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter