Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

"For at overbevise om effekt af stamceller kræves studier med billed-diagnostiske ændringer – og det har vide udsigter, fordi brusk ikke gendannes i voksenalderen,” siger Henning Bliddal, der her vurderer en patient med slidgigt.

Pilotstudie indikerer: Stamceller kan måske give smertelindring

I et pilotstudie har canadiske forskere set på, om stamceller kan gendanne brusk hos patienter med slidgigt i knæleddet (knæledsartrose). Det kunne studiet ikke påvise. Men patienterne oplevede til gengæld alle langt færre smerter og bedre livskvalitet.

Til dato har ingen forsøg med stamceller dog skabt brugbar evidens for effekt ved slidgigt - og det har i øvrigt lange udsigter, fastslår professor ved Parker Instituttet.

Kan man ved hjælp af stamceller gendanne brusk i knæleddet hos patienter med slidgigt i knæleddet – og er det muligt at afhjælpe smerter? Det besluttede en gruppe forskere fra Krembil Research Insitute, University Health Network i Toronto i Canada sig for at undersøge nærmere. De har netop afsluttet studiet og publiceret resultaterne i tidsskriftet STEM CELLS Translational Medicine

Forskerne ville som udgangspunkt først og fremmest undersøge, om det kunne lade sig gøre at gendanne brusk i knæleddet ved at anvende mesenchymal stromale celler (MSCs) – stamceller som kan udvikle sig til forskellige celle-typer, for eksempel muskler, knogler og i dette tilfælde brusk. 12 patienter med moderat eller alvorlig knæleds-artrose deltog i studiet. Hver deltager fik udtaget MSCs fra rygmarven. Fordi forskerne i studiet også ønskede at komme nærmere et svar på, hvor stor en dosis MSC der var behov for, fik hver af deltagerne sprøjtet en af i alt tre forskellige doser ind i knæleddet.

Færre smerter og højere livskvalitet

I 12 måneder fulgte forskerne deltagerne tæt. De målte blandt andet niveauet for inflammatoriske biomarkører, og deltagerne blev løbende MR-scannet, ligesom de blev bedt om at komme med hyppige tilbagemeldinger på deres generelle tilstand. Efter et år var konklusionen, at patienterne alle oplevede markant færre smerter og deraf følgende højere livskvalitet. Alle tre anvendte doser af MSC blev tolereret godt af deltagerne, og ingen af dem oplevede alvorlige bivirkninger. De som fik den højeste dosis MSC oplevede størst positiv effekt. Der var målbar nedsat inflammation, hvilket er værd at bemærke, fordi eksperter nu generelt antager, at inflammation er en væsentligt drivende faktor for udviklingen af artrose. Forskerne mener, at de færre smerter hos samtlige tolv deltagere i studiet netop skyldes den nedsatte inflammation.

Næste skridt

Da der udelukkende er tale om et pilotstudie med tolv deltagere, er det endnu ikke muligt at anvende metoden i praksis. Det er desuden værd at bemærke, at der til trods for, at patienterne oplevede færre smerter, ikke kunne måles nogen form for regenerering af brusk i patienternes knæled. Forskerne mener en forklaring kan være, at de patienter, som deltog i studiet befandt sig i ’sidste og dermed mest alvorlige stadie’ af sygdommen. Det ville, mener forskerne, formentlig forholde sig anderledes, hvis patienterne befandt sig på et tidligere stadie af sygdommen. Pilot kan dog være med til at bane vejen for større og mere omfattende studier.

Det er ikke første gang, at forskere ser på effekten af stamceller mod slidgigt. Et studie med 30 deltagere fra 2015 og et studie fra 2016 kom frem til lignende konklusioner. Såfremt flere og større studier kan gentage og bekræfte resultaterne fra de eksisterende mindre studier, er det muligt at stamceller i fremtiden kan blive en behandling, som flere patienter med slidgigt kan blive tilbudt. Det står dog ikke lige for, mener Henning Bliddal, som er professor og institutchef ved Parker Instituttet – Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals reumatologiske forskningsenhed:

”Indtil nu har forsøg med stamceller ikke skabt nogen brugbar evidens for effekt ved artrose. For at overbevise om effekt kræves studier med billed-diagnostiske ændringer – og det har vide udsigter, fordi brusk ikke gendannes i voksenalderen,” siger han og henviser her til et dansk studie offentliggjort i Science Translational Medicine om netop dette fra 2016. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter