Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Håndscanning kan tidligt diagnosticere leddegigt

Scanning af en hånd kan afsløre tidlige tegn på leddegigt og hjælpe til at vurdere, hvor effektivt den valgte behandling virker på sygdommens udvikling.

Det viser en pilotundersøgelse fra University of Birmingham, hvor forskere i samarbejde med Health Technologies Institute og reumatologer i NIHR Birmingham Biomedical Research Center, har kombineret 3D-billeder med infrarød spektroskopi for at skabe et 3-D billede af blodindholdet inde i en patients hånd, der kan bruges til at skabe en objektiv, kvantificerbar vurdering.

Den hurtige og ikke-invasive teknik kan hjælpe klinikere med at diagnosticere sygdommen tidligere og vurdere en given behandlings effekt.

Patienten placerer en hånd inde i scanneren, som først skaber en 3-D model af hånden, ved at måle størrelse og konturer. I det næste trin styres en infrarød stråle gennem hver finger igen, og mængden af ​​lys, der kommer ud gennem fingeren, måles.

Fordi iltet og deoxygeneret blod absorberer lys forskelligt, er det muligt at bruge den infrarøde billeddannelse til at beregne advarselssignaler for leddegigt, såsom hypoxi-nedsatte niveauer af ilt i blodet og forhøjede niveauer af blodindhold, en indikation på inflammation.

I pilotundersøgelsen undersøgte forskerne 144 led hos 21 reumatologiske patienter og var i stand til at opdage nøjagtigt inflammerede led, med resultater, der matchede diagnoser ved hjælp af ultralyd og klinisk undersøgelse.

"Vi ved, at diagnosticering af patienter med leddegigt tidligt er virkelig vigtigt, fordi tidlig behandling fører til bedre langsigtede resultater," forklarer professor Hamid Dehghani, som var chef for undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i Journal of Biomedical Optics.

"Det system, vi har udviklet, giver en billig og objektiv måde at opdage sygdommen på og muligvis graduere, hvor udviklet den er. Vi håber, at det med tiden vil gøre det muligt for klinikere at diagnosticere sygdommen tidligere og tilbyde personlig behandling til patienterne."

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter