Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Håndscanning kan tidligt diagnosticere leddegigt

Scanning af en hånd kan afsløre tidlige tegn på leddegigt og hjælpe til at vurdere, hvor effektivt den valgte behandling virker på sygdommens udvikling.

Det viser en pilotundersøgelse fra University of Birmingham, hvor forskere i samarbejde med Health Technologies Institute og reumatologer i NIHR Birmingham Biomedical Research Center, har kombineret 3D-billeder med infrarød spektroskopi for at skabe et 3-D billede af blodindholdet inde i en patients hånd, der kan bruges til at skabe en objektiv, kvantificerbar vurdering.

Den hurtige og ikke-invasive teknik kan hjælpe klinikere med at diagnosticere sygdommen tidligere og vurdere en given behandlings effekt.

Patienten placerer en hånd inde i scanneren, som først skaber en 3-D model af hånden, ved at måle størrelse og konturer. I det næste trin styres en infrarød stråle gennem hver finger igen, og mængden af ​​lys, der kommer ud gennem fingeren, måles.

Fordi iltet og deoxygeneret blod absorberer lys forskelligt, er det muligt at bruge den infrarøde billeddannelse til at beregne advarselssignaler for leddegigt, såsom hypoxi-nedsatte niveauer af ilt i blodet og forhøjede niveauer af blodindhold, en indikation på inflammation.

I pilotundersøgelsen undersøgte forskerne 144 led hos 21 reumatologiske patienter og var i stand til at opdage nøjagtigt inflammerede led, med resultater, der matchede diagnoser ved hjælp af ultralyd og klinisk undersøgelse.

"Vi ved, at diagnosticering af patienter med leddegigt tidligt er virkelig vigtigt, fordi tidlig behandling fører til bedre langsigtede resultater," forklarer professor Hamid Dehghani, som var chef for undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i Journal of Biomedical Optics.

"Det system, vi har udviklet, giver en billig og objektiv måde at opdage sygdommen på og muligvis graduere, hvor udviklet den er. Vi håber, at det med tiden vil gøre det muligt for klinikere at diagnosticere sygdommen tidligere og tilbyde personlig behandling til patienterne."

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter