Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sent opstået leddegigt øger risikoen for knoglenedbrydning

Sent opstået leddegigt er en risikofaktor for knogleerosioner, selv med klinisk sygdoms remission.

Det viser en undersøgelse fra Kyoto Universitet i Japan, hvor forskere har sammenlignet kliniske data og laboratoriedata ved baseline med data et og to år efter indtræden for hhv tidligt opstået leddegigt (<60 år gammel, 117 patienter) og sent opstået leddegigt (≥60 år, 122 patienter).

Undersøgelsen er baseret på Kyoto-Rheumatoid Arthritis Management Alliance fra 2011 til 2015 med deltagelse af 2.182 leddegigtpatienter.

Resultaterne er offentliggjort i ​​International Journal of Rheumatic Diseases.

Forskerne fandt ud af, at sygdomsaktiviteten var højere hos patienter med sent opstået leddegigt ved baseline. Imidlertid var sygdomsaktiviteten et eller to år efter den samme for sent og tidligt opstået leddegigt. Flere patienter med sent opstået leddegigt havde dog knogleerosioner ved baseline og efter to år.

Patienter med sent opstået leddegigt, der var positive for det anticrulinerede protein-autoantistof, men erosionsfri ved baseline, havde over 25 procent knoglerosioner efter et eller to år, selv hvis de havde klinisk remission - for patienter med tidligt opstået leddegigt havde ca. 10 procent erosioner.

"Optimale behandlingsstrategier, der forhindrer radiologisk skade, bør overvejes for patenter med sent opstået leddegigt," skriver forfatterne i deres konklusion.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter