Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sent opstået leddegigt øger risikoen for knoglenedbrydning

Sent opstået leddegigt er en risikofaktor for knogleerosioner, selv med klinisk sygdoms remission.

Det viser en undersøgelse fra Kyoto Universitet i Japan, hvor forskere har sammenlignet kliniske data og laboratoriedata ved baseline med data et og to år efter indtræden for hhv tidligt opstået leddegigt (<60 år gammel, 117 patienter) og sent opstået leddegigt (≥60 år, 122 patienter).

Undersøgelsen er baseret på Kyoto-Rheumatoid Arthritis Management Alliance fra 2011 til 2015 med deltagelse af 2.182 leddegigtpatienter.

Resultaterne er offentliggjort i ​​International Journal of Rheumatic Diseases.

Forskerne fandt ud af, at sygdomsaktiviteten var højere hos patienter med sent opstået leddegigt ved baseline. Imidlertid var sygdomsaktiviteten et eller to år efter den samme for sent og tidligt opstået leddegigt. Flere patienter med sent opstået leddegigt havde dog knogleerosioner ved baseline og efter to år.

Patienter med sent opstået leddegigt, der var positive for det anticrulinerede protein-autoantistof, men erosionsfri ved baseline, havde over 25 procent knoglerosioner efter et eller to år, selv hvis de havde klinisk remission - for patienter med tidligt opstået leddegigt havde ca. 10 procent erosioner.

"Optimale behandlingsstrategier, der forhindrer radiologisk skade, bør overvejes for patenter med sent opstået leddegigt," skriver forfatterne i deres konklusion.

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter