Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gigt i lænden kan afhjælpes af Cosentyx

Cosentyx (secukinumab) medfører en signifikant reduktion i sygdomsaktivitet hos patienter med ikke-radiografisk aksial spondyloarthritis (nr-axSpA).

Det viser resultater efter 52 uger af fase III-undersøgelsen PREVENT, der opfyldte det primære endepunkt i form af ASAS40 og viste en vedvarende respons og en sikkerhedsprofil, der var i overensstemmelse med tidligere kliniske forsøg.

Positive 16-ugers PREVENT-data blev annonceret i midten af september og blev forelagt EMA til godkendelse hos patienter med nr-axSpA. Disse data føjer sig til de fem år med kliniske data, der understøtter den langsigtede effektivitet og sikkerhed for Cosentyx mod ankyloserende spondylitis, psoriasisartritis og psoriasis.

"Ikke-radiografisk aksial spondyloarthritis er en kronisk svækkende sygdom, der, hvis det ikke behandles, kan have en betydelig indflydelse på patienternes livskvalitet," siger dr. Atul Deodhar, der er professor i medicin og medicinsk direktør for Rheumatology Clinics ved Oregon Health & Science University.

"Disse positive resultater indikerer en potentiel ny behandlingsmulighed, der hjælper patienter med at opleve lindring af symptomerne på deres sygdom."

”Disse data er opmuntrende for mennesker, der lever med nr-axSpA, hvor der kun er begrænsede behandlingsmuligheder til rådighed,” siger dr. John Tsai, der er leder af global lægemiddeludvikling og Chief Medical Officer for Novartis.

"Det er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder på at gentænke medicin for at hjælpe patienter med at realisere tidlig lindring af denne sygdom."

ASAS40 opnås, når der er et mål på en forbedring på mindst 40 procent og en forbedring på mindst 10 på en skala fra 0–100 inden for mindst tre af følgende områder: Patientens globale vurdering, Smertevurdering, Funktion (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI)) og betændelse (morgenstivhedens sværhedsgrad og varighed) og ingen forværring i de resterende områder. BASDAI vurderer en patients sygdomsaktivitet på seks målinger: træthed, rygsmerter, ledsmerter / hævelse, enthesitis, varighed af morgenstivhed og sværhedsgrad af morgenstivhed.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter