Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Britiske forskere advarer mod alvorlige CBD- interaktioner hos gigtpatienter

Forskere konkluderer i en farmakologisk analyse af de mest anvendte medicinske præparater mod gigtsygdomme, at den medicinske cannabis, CBD, potentielt kan interagere med en lang række af disse.

Overlæge og formand for Reumatologisk selskab, Oliver Hendricks, kalder analysen vigtig, men opfordrer til yderligere studier med mennesker.

Den nye farmakologiske analyse, som er den første af sin art i verden, advarer især mod interaktion mellem CBD og hydrocortison og prednisolon, der, som forskerne anfører, begge metaboliseres via cytochrom P450- enzym CYP3A: 

”Cannabidioler, især CBD, er potente hæmmere af CYP3A og kan ved samtidig brug nedsætte glukokortikod clearance og øge risikoen for systemiske bivirkninger af kortikosteroiderne,” skriver forskerne i Oxford Academic Rheumatology.

Overlæge, formand for Reumatologisk selskab og forsker ved dansk Gigthospital i Sønderborg, Oliver Hendricks hilser analysen velkommen. Men han påpeger samtidigt, at analysens identificering af potentielle interaktioner ikke siger noget om, hvor ofte og i hvilken grad disse interaktioner vil kunne ramme patienter:

”Hvis interaktioner for eksempel opstår hos én ud af ti patienter, er det jo et stort problem. Hvis det er hos én ud af tusinde, er det klart et mindre problem. Og dette siger analysen jo intet om, så det er vi nødt til at forske videre i. Og interaktioner og bivirkninger er jo da netop også noget af det, som vi undersøger for i vores igangværende dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede studie, CAN- ART. Et studie som undersøger, om der kan opnås bedre resultater for behandling af leddegigt og rygsøjlegigt, når medicinsk cannabis lægges oven i den nuværende behandling.” 

De britiske forskere advarer også mod det ikke-steroide antiinflammatoriske præparat, naproxen, som også jævnligt udskrives i de reumatologiske klinikker: 

”Naproxen metaboliseres i leveren af ​​CYP2C9, og CBD er blevet klassificeret som en direkte hæmmer af CYP2C9, hvilket potentielt øger risikoen for bivirkninger og akkumulering,” skriver førsteforfatter, Taryn Youngstein, Department of Rheumatology, Hammersmith Hospital, Imperial College, Healthcare NHS Trust, i London. 

 Heller ikke præparaterne Tramadol og amitriptyline er kombineret med CBD uden risiko ifølge forskerne, der er ansat i det britiske sundhedsvæsen, NHS:

”CBD hæmmer også cytochrom P450-enzymet, CYP2D6, hvilket er afgørende for biotransformation af tramadol til dets aktive metabolit. Tilsvarende metaboliseres amitriptyline af levercytochrom P450-isozymerne CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4, CYP1A2 og CYP2C9, som alle hæmmes af CBD. Der er således en risiko for øgede bivirkninger såsom forlængelse af QT-intervallet og derved hjerterytmeforstyrrelser samt antikolinerge virkninger,” skriver førsteforfatter, Taryn Youngstein.

På tilsvarende vis advarer forskerne også mod at blande CBD med gabapentin og pregabalin, citalopram, sertralin, paroxetin og mirtazapin, der alle metaboliseres af cytochrome enzymer, som CBD også hæmmer. Samt imod Janus kinase-hæmmeren Tofacitinib som overvejende metaboliseres i leveren af ​​CYP3A4 og CYP2C19, som CBD begge hæmmer, hvorfor der kan opstå interaktion som kan føre til øgede serumniveauer og andre uønskede effekter - ifølge Youngstein og de fire øvrige kollegaer. 

Forskerne konkluderer om deres analyse af de mest anvendte medicinske præparater mod gigtsygdomme:

”Vi rapporterer om en række vigtige potentielle interaktioner mellem CBD-olie og medikamenter, der ofte anvendes i de reumatologiske klinikker. Dette understreger vigtigheden af ​​at udføre en omfattende udspørgning af patienterne om deres medicinforbrug og således spørge direkte indtil lægemidler, der betragtes som alternative lægemidler og kosttilskud.”

Det kommer ikke bag på overlæge, Oliver Hendricks, at CBD således kan interagere med gigtlægemidler, og han finder analysens oplysninger herom værdifulde for både patienter og fagfolk:

”Det overrasker mig ikke, at der kommer en analyse, som denne. Og den er et godt og brugbart redskab til fagfolk. Ligesom den også kan være en løftet pegefinger til patienter om, hvad de skal være opmærksomme på, så længe patienterne ikke bliver så bekymrede, at de dropper deres medicin til fordel for CBD’en, for det må endelig ikke ske” siger Hendricks.

Præparater som har potentiale til at interagere med CBD:

Amitriptyline, Celecoxib, Citalopram, Etoricoxib Fluoxetine, Gabapentin Hydrocortisone, Mirtazapine, Naproxen Paroxetine, Prednisolone Pregabalin Sertraline, Tofacitinib og Tramadol.


Præparater som ikke er fundet at interagere med CBD:

Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Baricitinib, Etanercept, Infliximab, HCQ, Mesalazine, MTX, MMF, Rituximab, SSZ og Tocilizumab.

Forskningsprojekt undersøger også interaktioner

Formålet med projekt CAN-ART er at undersøge effekten og sikkerheden af medicinsk cannabis i behandlingen af kroniske smerter. Det er planlagt at omfatte 180 patienter med leddegigt og rygsøjlegigt. Projektet skal blandt andet vise, hvordan medicinsk cannabis virker på smerter, søvn og koncentrationsevne. Og vil også undersøge for bivirkninger og interaktioner.

I spidsen står reumatolog og forsker ved Kong Christian X´s Gigthospital i Sønderjylland Oliver Hendricks.

Forskningsprojektet vil med et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie undersøge, om der kan opnås bedre resultater for behandlingen, når medicinsk cannabis lægges oven i den nuværende behandling. Ved lodtrækning vil 90 patienter få placebo, og de resterende 90 vil få medicinsk cannabis.

  • Man har som gigtpatient ikke selv kunnet melde sig til forskningsprojektet. Læge og sundhedspersonale, som i forvejen har kendskab til projektet, indstiller patienter, som de anser for egnede.
  • Leddegigt og rygsøjlegigt er udvalgt til forsøget, fordi lægerne har størst erfaring med at behandle netop disse diagnoser. 

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo