Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Vi har opdaget en nøgle til at låse dette protein i en hvilende tilstand. Det kan være et paradigmeskifte," siger Hang Hubert Yin, professor i biokemi ved BioFrontiers Institute.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Det er forskere fra University of Colorado Boulder, der har opdaget, at molekylet CU-CPT8m kan hæmme et protein, der menes at spille en central rolle i den medfødte immunrespons.

"Vi har opdaget en nøgle til at låse dette protein i en hvilende tilstand. Det kan være et paradigmeskifte," siger Hang Hubert Yin, professor i biokemi ved BioFrontiers Institute og hovedforfatter på en artikel om opdagelsen, der blev offentliggjort i Nature Chemical Biology.

I årevis har forskere haft mistanke om, at et protein kaldet Toll-like receptor 8 (TLR8) spiller en central rolle for den medfødte immunrespons. Når det registrerer tilstedeværelsen af ​​en virus eller bakterier, går det gennem en række trin for at omdannes fra passiv til aktiv tilstand, der udløser en kaskade af inflammatoriske signaler for at bekæmpe den fremmede indtrængen. Men som Yin forklarede, "kan det være et tveægget sværd", der fører til sygdom, når responsen kommer ud af kontrol.

Da TLR8 har en unik molekylær struktur og er gemt inde i endosomet - inde i cellen - i stedet for på celleoverfladen, har det vist sig at være et yderst vanskeligt mål for udvikling af medicin.

"Dette er et eftertragtet mål, som man ikke har haft særlig stor succes med at nå," siger Yin.

Men hans undersøgelse viser, at det lægemiddellignende molekyle kaldet CU-CPT8m binder til og hæmmer TLR8 og udøver "potente antiinflammatoriske virkninger" på vævet hos patienter med leddegigt, slidgigt og Still's sygdom, der er en sjælden autoimmun sygdom som rammer børn.

Yin og hans kolleger baserer deres resultater på HTS (high-throughput screening) som er brugt til at gennemgå mere end 14.000 små molekyleforbindelser for at afgøre, om de havde den rigtige kemiske struktur til at binde sig til TLR8. De identificerede fire, der delte en lignende struktur.

Ved at bruge denne struktur som en model syntetiserede de kemisk hundreder af nye forbindelser i et forsøg på at finde en, der perfekt bandt sig til og hæmmede TLR8.

Tidligere forsøg på at målrette proteinet har fokuseret på at lukke det ned, når det er i sin aktive tilstand. Men den nyopdagede forbindelse forhindrer den i at aktivere, mens den stadig er i passiv tilstand.

"Først forsøgte folk at lukke den åbne dør, men vi fandt nøglen til at låse døren indefra, så den aldrig åbner," siger Yin.

Meget mere forskning er nødvendig, men det kan føre til behandlinger, der rammer årsagen til autoimmune sygdomme, snarere end blot behandling af symptomer.

Yin håber at kunne gå videre til dyreforsøg og kliniske forsøg inden for de næste to år.

I mellemtiden kan den nye forbindelse tjene som et første slags værktøj til at forstå præcis, hvad TLR8 og de andre ni toll-lignede receptorer gør i kroppen.

"Vores undersøgelse giver det første lille molekyleværktøj til at lukke dette protein ned, så vi kan forstå dets patogenese," siger Yin.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift