Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Det biologiske lægemiddel Taltz (ixekizumab) vil sandsynligvis snart være indenfor rækkevidde til behandling af psoriasisartrit hos voksne patienter i Danmark. Lægemidlet har netop fået en positiv udtalelse fra CHMP og anbefales dermed til godkendelse i Europa.

"Taltz, alene eller i kombination med methotrexat, er indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit hos voksne patienter, som har responderet utilstrækkeligt på eller er intolerante overfor en eller flere sygdomsmodificerende anti-reumatiske lægemidler (DMARD)," skriver EMA på deres hjemmeside.

I 2016 blev Taltz godkendt til systemisk behandling af moderat til svær plaque-psoriasis blandt voksne, så præparatet er ikke ukendt i Danmark, men det er altså nyt i behandlingen af psoriasisartrit.

”Det er et antistof, der endnu ikke er nået frem til reumatologien i Danmark, da det jo først skal gennem Medicinrådet. Men vi kender det jo fra dermatologien. Og de studier, der er af lægemidlet, viser, at det er ganske effektivt til behandling af psoriasisartrit, siger Hans Christian Horn, der er overlæge på reumatologisk afdeling på Odense Universitetshospital og medforfatter til Dansk Reumatologisk Selskabs Kliniske Retningslinje for Diagnostik, Behandling og Monitorering af Psoriasisartrit.

En bred effekt

Op mod 30 procent af alle patienter, der har psoriasis, udvikler på et tidspunkt psoriasisgigt. Derfor er et præparat med effekt på både gigt og hudlidelse at foretrække i mange tilfælde, og studierne SPIRIT-P1 og SPIRIT-P2 viser, at Taltz har god effekt på symptomer i både led og hud.

”Vi har andre lægemidler, der på samme måde er særdeles effektive, og som har effekt på behandling af både gigt og af den hudsygdom, som patienterne ofte lider af samtidig. Så det er rigtig godt. De præparater, vi har nu, har god effekt på både rygsøjlegigt og gigt i leddene væk fra ryggen, og man må sige, at et stof som ixekizumab, der når så bredt rundt, er ganske effektivt,” siger Hans Christian Horn.

Det er ikke alle patienter, der har gavn af eller tåler almindeligt anvendte lægemidler som eksempelvis methotrexat, og her kan Taltz være et godt alternativ til de eksisterende lægemidler. CHMP anbefaler da også en godkendelse af lægemidlet til behandling af aktiv psoriasisgigt hos voksne, der ikke i tilstrækkelig grad reagerer på DMARDs eller reagerer med intolerance overfor disse.

Et rigtig godt supplement

For de patienter, der ikke har gavn af konventionelle lægemidler, vil Taltz være et rigtig godt alternativ. Det er nemlig en stor fordel at have flere heste at spille på, mener Hans Christian Horn.

”Vi har forskellige lægemidler, der virker på forskellige måder på psoriasisgigt, og det er spændende, at området sådan vokser, så vi får flere forskellige muligheder for at tilbyde behandling og derved opnår effekt på flere patienter, end vi har kunnet tidligere. Det er rigtig godt og positivt, for jo flere muligheder vi har for at blokere gigtaktiviteten, jo bedre står vi i arbejdet med at hjælpe patienterne. Såfremt Medicinrådet anbefaler Taltz, vil det være et rigtig godt supplement til den eksisterende behandling, siger han.

Hans Christian Horn vurderer, at nogle patienter kan blive helt symptomfri, mens andre kan få dæmpet deres gigtaktivitet betydeligt. Så patienterne vil have stor glæde af flere behandlingsmuligheder.

”Det er jo et enormt stort problem at have psoriasis, så det her er et kæmpe fremskridt. Det vil ikke være alle patienter, vi kan gøre helt symptomfri, men der vil være patienter, der kan slippe af med alle gigtsymptomer, og det vil være en stor lettelse for dem. Det vil gøre en kæmpe forskel i deres livskvalitet og funktion og give mulighed for at fastholde langt flere af vores patienter på arbejdsmarkedet.”

SPIRIT-P1 og SPIRIT-P2 viser gode resultater

CHMPs vurdering bygger på resultaterne af to randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede fase 3-studier, SPIRIT-P1 og SPIRIT-P2, hvor effekt og sikkerhed af Taltz blev undersøgt hos 780 voksne med aktiv psoreasisartrit. Resultaterne fra begge studier viser, at patienter, der behandles med Taltz, oplever signifikant forbedring af både ledsymptomer og hudsymptomer sammenlignet med placebo-behandlede patienter.

Taltz (ixekizumab) er et humaniseret IgG4 monoklonalt antistof, der selektivt binder cytokinet IL-17A og hæmmer dets mulighed for at interagere med IL-17 receptoren. Derved hæmmes frigivelsen af pro-inflammatoriske cytokiner og kemokiner og dermed inflammationen i kroppen.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter