Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Med korrekt træning kan håndartrose forbedres

Undersøgelser viser nu, at patienter med håndartrose gennemsnitligt kan opnå en forbedring af styrken på 25 procent med den rette træning.

"Intensiv træning er ikke bare noget, som patienter med håndartrose tåler – det er noget – de har decideret godt af."

"Vi har inddelt patienterne i to tilfældige grupper i forbindelse med vores studier," fortæller Ingvild Kjeken, der er professor i ergoterapi, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

”Den ene gruppe med 40 deltagere trænede tre gange om ugen i tre måneder. Den anden gruppe var vores kontrolgruppe, og de trænede ikke. Alle deltagerne skulle svare på spørgsmål om smerte, udmattelse og funktion ved daglige aktiviteter. Vi talte med deltagerne ved opstart og igen efter tre måneder. Derudover målte vi håndkraft og ledbevægelighed ved samme lejlighed. Da tre måneder var gået, sammenlignede vi de to grupper,” siger Ingvild Kjeken.

Patienterne kan både forbedre styrken, stabiliteten og bevægeligheden viser den nyeste undersøgelse, som også slår fast, at patienterne gennemsnitligt kan forbedre styrken med 25 procent:

”Med mindre smerte og udmattelse, og med bedre håndkraft bliver det lettere at mestre de daglige gøremål og aktiviteter, ” siger Ingvild Kjeken.

Smerter i hænderne kan betyde, at patienten bruger dem mindre. De nye undersøgelser viser imidlertid, at patienterne skal tilskyndes til at bruge og træne hænderne. Med det sagt er det centralt, at patienterne træner deres hænder på den rette måde:

”Vores konklusion er, at patienterne tolererede håndtræningen godt. Vi så kun få bivirkninger som eksempelvis var øgede smerter eller hævelser. Men bortset fra det kunne vi se, at træningen førte til færre smerter, mindre udmattelse, bedre håndkraft, og det blev lettere for patienterne at udføre de daglige aktiviteter,” siger Ingvild Kjeken.

Specialist i håndartrose, Marianne Hørdum, ergoterapeut på Gigtforeningens trænings – og rehabiliteringscenter, Sano, fortæller til gigtforeningen.dk, at noget af det vigtigste er, at patienterne skal blive ved med at bruge hænderne og være aktive. Hun anbefaler ydermere, at patienterne får lagt et individuelt træningsprogram, som passer specifikt til patientens udfordringer i hverdagen.

Marianne Hørdum uddyber, at patienten typisk vil bruge de fingre til at gribe med, som ikke gør ondt. Dermed kan de led, som ikke smerter, blive overbelastede.

Marianne Hørdum anbefaler, at patienter ikke vrider i leddet, at de fordeler belasting over flere og store led, at patienterne sørger for at holde pauser samt, at patienterne varierer arbejdsopgaverne, så de ikke belaster de samme led i længere tid af gangen.

videoen her demonstreres de omtalte øvelser. 

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter