Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserProfessor: Nyt behandlingsregime på vej mod kæmpecellearteritis

Med tocilizumab sammen med en standardiseret, effektiv proces for at stille hurtige og præcise diagnoser kan lægerne behandle kæmpecellearteritis langt bedre allerede i den nærmeste fremtid. Der er tale om et nyt behandlingsregime.

Det sagde professor Bhaskar Dasgupta, leder af Reumatologisk Afdeling og direktør for klinisk forskning, Southend University Hospital, England, da han talte på Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde 2018 om netop kæmpecellearteritis.  

Han baserer sin optimistiske udmelding på, at RoActemra (tocilizumab) er blevet godkendt til behandling af denne sjældne gigtsygdom. Med den nye og bedre behandling kan man reducere brugen af den bivirkningstunge prednisolon, mener han.

Bhaskar Dasgupta mener derudover, at et standardiseret system, hvor patienterne diagnosticeres inden for få dage, betyder, at patienter f.eks. kan undgå at miste synet. Derfor har Bhaskar Dasgupta været med til at udvikle den såkaldte Southend Fast GCA Pathway, som er en standardiseret  model for, hvordan diagnosen kan stilles inden for få dage. Modellen skal skabe grundlag for indførelsen af nye standarder for hurtig diagnosticering i England.

Kort fortalt går Southend Fast Track GCA Pathway ud på, at hvis patienten er under mistanke for kæmpecellearteritis, når de ser deres praktiserende læge, ringer praktiserende læge til en vagttelefon på en reumatologisk afdeling med det samme. Over telefonen afgør praktiserende læge og reumatolog sammen, hvad der videre skal ske. Derpå sættes patienten i behandling med prednisolon allerede samme dag. Inden for én arbejdsdag skal patienten ultralydsscannes og inden for syv arbejdsdage skal patienten have taget en biopsi.

"Det betyder, at mange flere patienter opnår en hurtig og præcis diagnose og dermed kommer hurtigere i behandling," siger Bhaskar Dasgupta.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE,) har godkendt tocilizumab til behandling af kæmpecellearteritis hos engelske patienter fra den 18. april 2018. I Danmark har Medicinrådet godkendt tocilizumabs merværdi, og Medicinrådet er netop nu i gang med at udarbejde den endelige anbefaling for tocilizumab på det danske marked.

Det er altså kombinationen af tocilizumab samt bedre muligheder for at diagnosticere patienterne hurtigt og præcist, som til sammen betyder, at der er et nyt regime på vej i behandlingen af kæmpecellearteritis, mener Bhaskar Dasgupta.

Dramatiske ændringer ved kombinationsbehandling 

Forsøg med kombinationsbehandlinger, hvor patienter med diagnosticeret kæmpecellearteritis fik både prednisolon og tocilizumab, viste det sig at være yderst effektiv for dem, som ikke havde god effekt af standardbehandlingen med prednisolon, fortæller Bhaskar Dasgupta.

I forsøget var omkring halvdelen af patienterne nydiagnosticerede, men den godkendte indikation i England gælder kun for patienter, hvor prednisolon ikke er effektiv, og sygdommen blusser op. På grund af prisen på tocilizumab kan ikke alle patienter modtage behandlingen, men for de patienter, der fik tocilizumab gav den god effekt i kombinationsbehandling med prednisolon. Her var der tale om ændringer så markante, at Bhaskar kalder dem for ”dramatiske.” 

Forsøg viste, at den samlede kumulerede dosis prednisolon halveres, når patienterne blev kombinationsbehandlet med prednisolon og tocilizumab.

Prednisolon er ikke hensigtsmæssigt, hvis det bruges i større doser eller igennem længere tid, da bivirkningerne er så alvorlige, at de eksempelvis kan føre til udvikling af diabetes type-2, depression og knogleskørhed, understreger Bhaskar Dasgupta.

Derfor er tocilizumab interessant i behandlingen af de patienter, som ikke har god effekt af prednisolon, og derfor risikerer at få det i skadelige doser. Der er i den sammenhæng tale om, at doser over 10 mg. er associeret med stor risiko for skade, mener Bhaskar Dasgupta.

Bhaskar Dasgupta tager aldrig patienter helt af prednisolon, på grund af de lavere dosers mindre skadelighed.

Tocilizumab så småt i brug i Danmark

I Danmark benyttes tocilizumab allerede nu i de sjældne tilfælde, hvor diagnosticerede patienter ikke kan behandles succesfuldt med prednisolon. På trods af, at behandlingen med tocilizumab allerede er så småt i brug, er der fortsat kun tale om 20-30 patienter i behandling i alt på Aarhus Universitetshospital, siger Berit Dalsgaard Nielsen, Ph.d.-studerende og reservelæge, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Det er dog fortsat ikke sådan, at man får patienterne ind samme vej, når de er under mistanke for kæmpecellearteritis, fortæller hun. I stedet kommer patienterne ind af mange forskellige veje, fordi de bliver henvist på baggrund af uspecifikke symptomer. Det betyder, at de eksempelvis lander på kræftafdelinger, hvor de slet ikke hører til. På den måde kan der gå meget værdifuld tid tabt, fordi der ikke er rigtig styr på diagnosticeringen i øjeblikket, mener Berit Dalsgaard Nielsen.

Der er derfor stadig et stykke vej, før vi har en dansk ordning, der ligner den engelske Southend Fast Track GCA Pathway, men det er dog på vej, fortæller Berit Dalsgaard Nielsen. Ultralyd laves allerede på et par af landets hospitaler. Og i øjeblikket arbejdes der på nationale behandlingsvejledninger, hvor hurtig billeddiagnostik anbefales, fortæller Berit Dalsgaard Nielsen.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter