Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler RoActemra som mulig standardbehandling mod kæmpecelleatreritis

Risikoen for bivirkninger ved behandlingen af den sjældne og alvorlige sygdom kæmpecellearteritis med højdosis prednisolon, kan fremover reduceres markant, efter at Medicinrådet tirsdag besluttede af anbefale lægemidlet RoActemra (tocilizumab) som mulig standardbehandling til patienter med kæmpecellearteritis.

Kæmpecellearteritis skal fortsat slås ned med en høj dosis steroidbehandling (prednisolon), men Medicinrådet vedtog tirsdag at anbefale, at prednisolonbehandlingen fremover nedtrappes, når diagnosen er sikker, og eventuelle øjensymptomer er aftaget, og at patienten samtidig sættes i behandling med 162 mg RoActemra hver anden uge. 

Det nye behandlingsparadigne har den helt store fordel, at patienterne slipper for alvorlige prednisolon bivirkninger som blandt andet osteoporose og diabetes, mener professor og overlæge ved reumatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital Kristian Stengaard Pedersen.

”Prednisolon kan være livsredende, når patienten har er en organtruende tilstand, men steroidbehandlingen har en lang række bivirkninger, hvis man skal have den over længere tid, og derfor har man gerne villet spare på prednisolonen, og det får vi mulighed for nu,” siger Kristian Stengaard Pedersen.

Han forventer, at der i de kommende år vil komme en række studier, der undersøger, om doserne kan justeres yderligere, så man kan skrue endnu mere ned for brugen af prednisolon. Han mener også, at der er brug for langtidsdata på RoActemra.

”Vi har mange patienter, der skal have prednisolon behandling i mange år, og foreløbig har vi kun data for et års behandling med tillæg af det nye lægemiddel Roactemra. Vi ved ikke, hvad effekten og bivirkningerne er ved længere tids behandling,” siger Kristian Stengaard Pedersen.

 

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter