Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RoActemra fortsat effektiv efter seponering af methotrexat

Leddegigtpatienter kan formentlig nøjes med RoActemra (tocilizumab) efter 24 uger, hvis de har oplevet en god effekt af kombinationsbehandling med methotrexat og RoActemra.

Det antyder en Roche-undersøgelse, hvor forskere efter 24 uger i kombinationsbehandlingen satte leddegigtpatienter med en DAS28-ESR score under 3,2 på enten tocilizumab monoterapi eller lod dem fortsætte i kombinationsbehandlingen.

Ialt 294 patienter med leddegigt blev tilfældigt delt op i to grupper efter 24 ugers kombinationsbehandling hvis deres behandling havde medført en DAS28-ESR på ≤3,2.

Den ene gruppe fik derefter subkutan tocilizumab-monoterapi eller fortsatte kombinationsbehandlingen med tocilizumab og methotrexat indtil uge 52.

Det primære resultat var sammenligningen af ​​den gennemsnitlige ændring i DAS28-ESR fra uge 24 til 40.

Patienter, der kun fik tocilizumab fra uge 24 til 40, havde en ændring i DAS28-ESR scoren på 0,46, mens deltagerne på den fortsatte kombinationsbehandling kun oplevede en forbedring på 0,14. Bivirkningerne var stort set lige mange mellem de to grupper. Den mest almindelige alvorlige bivirkning var infektion, der forekom hos 2,1% af patienterne i tocilizumab-monoterapi-gruppen og 2,2 procent i kombinations-gruppen.

Alt i alt konkluderer forskerne i deres artikel i Arthritis and Rheumatology, at leddegigtpatienter, der opnår gode resultater af kombinationsbehandlingen, kan afbryde methotrexat uden signifikant forværring af sygdomsaktiviteten i de 16 uger efter methotrexat-seponering.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift