Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RoActemra fortsat effektiv efter seponering af methotrexat

Leddegigtpatienter kan formentlig nøjes med RoActemra (tocilizumab) efter 24 uger, hvis de har oplevet en god effekt af kombinationsbehandling med methotrexat og RoActemra.

Det antyder en Roche-undersøgelse, hvor forskere efter 24 uger i kombinationsbehandlingen satte leddegigtpatienter med en DAS28-ESR score under 3,2 på enten tocilizumab monoterapi eller lod dem fortsætte i kombinationsbehandlingen.

Ialt 294 patienter med leddegigt blev tilfældigt delt op i to grupper efter 24 ugers kombinationsbehandling hvis deres behandling havde medført en DAS28-ESR på ≤3,2.

Den ene gruppe fik derefter subkutan tocilizumab-monoterapi eller fortsatte kombinationsbehandlingen med tocilizumab og methotrexat indtil uge 52.

Det primære resultat var sammenligningen af ​​den gennemsnitlige ændring i DAS28-ESR fra uge 24 til 40.

Patienter, der kun fik tocilizumab fra uge 24 til 40, havde en ændring i DAS28-ESR scoren på 0,46, mens deltagerne på den fortsatte kombinationsbehandling kun oplevede en forbedring på 0,14. Bivirkningerne var stort set lige mange mellem de to grupper. Den mest almindelige alvorlige bivirkning var infektion, der forekom hos 2,1% af patienterne i tocilizumab-monoterapi-gruppen og 2,2 procent i kombinations-gruppen.

Alt i alt konkluderer forskerne i deres artikel i Arthritis and Rheumatology, at leddegigtpatienter, der opnår gode resultater af kombinationsbehandlingen, kan afbryde methotrexat uden signifikant forværring af sygdomsaktiviteten i de 16 uger efter methotrexat-seponering.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter