Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Influenzavaccine beskytter leddegigtpatienter mod tidlig død

Ældre patienter med leddegigt, der får en influenzavaccine, har signifikant lavere morbiditet og dødelighed.

Det antyder en ny undersøgelse fra Ditmanson Medical Foundation Chiayi Christian Hospital i Chiayi City, Taiwan, hvor forskerne har sammenlignet leddegigtpatienter, der har fået en vaccination, med patienter, der ikke har fået vaccinen.

Forskerne gennemførte et retrospektivt befolkningsbaseret kohortestudie ved hjælp af data fra Taiwan National Health Insurance Research Database, hvor de med en Cox proportional hazard regression model analyserede effekten af ​​influenzavaccination for 3.748 leddegigtpatienter over 18 år, der blev vaccineret i 2008, 2009 og 2010 og sammenlignede med 3.748 matchede leddegigtpatienter, som ikke blev vaccineret.

Efter at have justeret for potentielle forstyrrende faktorer, fandt forskerne ud af, at leddegigtpatienter, der fik influenzavaccinen, havde en 35 procent reduceret risiko for indlæggelse af septikæmi, bakterieæmi eller viremia og en 38 procent lavere risiko for dødelighed. Effektiviteten af ​​influenzavaccinationen var særlig signifikant blandt ældre patienter med leddegigt.

"Modtagelse af influenzavaccine hos leddegigtpatienter er forbundet med lavere risiko for indlæggelse af septikæmi / bakteriæmi / viremi og dødelighed," skriver forskerne om resultaterne, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet ​​International Journal of Rheumatic Diseases.

"Risikoreduktionen hos ældre leddegigtpatienter var endda endnu større."

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo