Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sikkert skifte fra original til biosimilær medicin kræver dialog

Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen. Foto: Jacob Ljørring

God kommunikation er vigtig, når man overvejer at skifte patienter fra original til biosimilær medicin.

Usikkerhed ved de nye biosimilære præparater kan i sig selv påvirke effekten, og i sidste ende handler det om patientsikkerhed.

Det mener både Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, og professor i reumatologi Merete Hetland fra Videncenter for Gigt og Rygsygdomme på Rigshospitalet, Glostrup.

“Et evt. skifte skal ske i samarbejde med patienten. Bliver vedkommende inddraget i den her beslutning, er der også større sandsynlighed for at få succes med behandlingen,” siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Otte ud af ti gigtpatienter skifter fra original til biosimilær etanercept uden problemer. De sidste knap 20 procent vælger at stoppe den biosimilære behandling - overvejende af subjektive årsager, fremgår det af ny opgørelse fra DANBIO.

Tallene kommer ikke bag på direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind. Hun ser det blot som en kærkommen lejlighed til at skabe fokus på samarbejdet mellem læge og gigtpatient.

Hun nævner begrebet shared decision making som afgørende for behandlingens resultat.

“Vi ved, det er så vigtigt, at patienten rent faktisk tror på det aktive stof, og at medicinen det virker. Det kræver en god dialog mellem læge og patient,” understreger Mette Bryde Lind.

Får stoppet op

Professor og reumatolog, Merete Hetland fra Videncenter for Gigt og Rygsygdomme på Rigshospitalet, Glostrup, er enig. Normalt er der en vis skepsis forbundet med at skifte fra et originalpræparat til et biosimilært produkt.

"Og for at undgå en såkaldt nocebo-effekt, hvor patientens skepsis over for præparatet får indflydelse på virkningen, er det vigtigt, at både patient og behandler har god kommunikation og taler grundigt om skiftet,” siger Merete Hetland, der også ser skiftet fra original medicin til biosimilær som en oplagt mulighed til at stoppe op.

“Vi tror, at sådan et skifte kan føre til et såkaldt clinical decision making - altså hvor man som læge og patient stopper op og overvejer: Hov, du har det måske ikke helt så godt på originalpræparatet, som vi har troet. Lad os derfor få dig skiftet til et af de andre udmærkede præparater,” siger Merete Hetland.

Forskellige procedurer i regioner

Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind mener, at samarbejdet mellem læge og patient i sidste ende har betydning for patientsikkerheden.

“Dialog er noget af det, vi kan gøre endnu bedre. Her er det også vigtigt for patienten og patientsikkerheden, at man har muligheden for komme tilbage på originalproduktet, hvis det biosimilære ikke virker efter hensigten. Det skaber en tryghed, som, jeg tror, har afgørende betydning for behandlingen,” siger Mette Bryde Lind og nævner, at procedurerne for, hvordan regionerne håndterer original kontra biosimilær medicin, er meget forskellige.

“I nogle regioner har man simpelthen bare fjernet originalproduktet, så patienten ikke har noget reelt valg. Og den bekymring man som patient måske kan have for, om det biosimilære præparat virker, kan få betydning for patientens behandlingsresultat,” understreger hun og tilføjer, at proceduren i nogle regioner er, at skiftet fra original til biosimilær medicin sker i samtale med patienten.

“For den usikkerhed og utryghed, der ligger i ikke at have indflydelse og blive inddraget, kan i sig selv fremprovokere et dårligere behandlingsresultat. Og det synes jeg, man skal tage alvorligt,” understreger hun.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter