Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Utrygge patienter: Afdeling ofrer 386.096 kr. på overgang til biosimilært

På Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har man valgt at sætte en stor pose penge af til at gøre overgangen fra Humira til et biosimilært præparat tryggere for patienterne. 

Det er ikke gratis at skifte en patientgruppe fra originalprodukter til biosimilære præparater, der vinder frem efterhånden som patenter udløber.

Snart kommer turen til Humira (adalimumab), hvis patent udløber i november. Medicinrådet har således netop godkendt det første biosimilære præparat til Humira. Overgangen fra ét præparat til et andet kan imidlertid være problematisk, fordi patienterne skal informeres grundigt om præparatskiftet samt undervises i nye devices, som følger med, og det er omkostningstungt.

Patienter, som er tilknyttet Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, (VRR) Rigshospitalet, vil imidlertid blive tilbudt en overgang mellem Humira og det nye præparat, hvor intentionen er at få patienttrygheden i højsædet. Det fortæller Henrik Røgind, Klinikchef, ph.d. Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, VRR:

"Det er der prioriteret økonomiske ressourcer til på centret," siger Henrik Røgind.

Rigshospitalet har i den forbindelse oprettet en årlig pulje på 500.000 kroner, som afdelinger, der foretager omlægninger af medicinforbruget, kan søge for at dække engangsomkostninger. I dette tilfælde i forbindelse med det formodede forestående skift fra Humira til det biosimilære produkt, fortæller Henrik Røgind. 

"Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har søgt og fået bevilliget 386.096 kroner," fortæller Henrik Røgind.

Pengene er som sagt øremærket til at lette overgangen fra Humira til et biosimilært præparat for centrets 630 tilknyttede patienter, som aktuelt er i behandling med Humira (adalimumab).

Henrik Røgind har ikke kendskab til, at der skulle være nogle problemer med at gå fra det ene præparat til det andet i form af bivirkninger eller manglende effekt, men han har derimod erfaring med, at patienterne ofte føler sig utrygge ved skiftet, fordi de tidligere har prøvet andre behandlinger, hvor de har følt sig svigtede eller har oplevet, at præparater ikke virkede. Derfor ser Henrik Røgind det som en vigtig opgave at sørge for, at patienterne føler sig velinformerede og trygge omkring skiftet.

Helt konkret øremærkes de 386.096 kroner til, at patienterne kan få ekstra konsultationstid med en læge eller med en sygeplejerske. En del af den ekstra konsultationstid med sundhedspersonalet skal ud over oplysning bruges på, at patienterne skal undervises i, hvordan man bruger de devices, som følger med det nye biosimilære præparat. Hvilke devices, der er tale om, ved Henrik Røgind på stående fod ikke, fordi det fortsat er uvist, hvad det er for et biosimilært præparat, der skal overtage pladsen fra Humira.

Sidst, men ikke mindst, skal der bruges nogle ressourcer på at indsamle materiale i form af blodprøver i Dansk Reuma Biobank, hvor man samler blodprøver fra alle patienter i målgruppen.  For de patienter, hvor man har en målrettet hypotese om, at det vil give mening, kan man til hver en tid analysere resultater før og efter overgangen mellem medicinske præparater, hvis det er relevant, fortæller Henrik Røgind.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter