Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overraskende epigenetisk sammenfald mellem leddegigt og Huntington

Et overraskende epigenetisk sammenfald kan være startskuddet til mere forskning i leddegigt efter at amerikanske forskere har afkodet det epigenetiske landskab for leddegigt.

Ved afsløring af leddegigts epigenom, der afgør, om gener er aktive eller passive, gjorde forskerene den overraskende opdagelse, at der er et overlap mellem årsagerne til leddegigt og den dødelige og uhelbredelige hjernesygdom Huntingtons.

Selvom behandling af leddegigt er blevet bedre, responderer 10-20 procent af patienterne ikke på den tilgængelige medicin. Forskerholdet, ledet af Gary Firestein, MD, dekan på UC San Diego School of Medicine, håber derfor, at den opdagelsen på sigt vil åbne for nye behandlingsmuligheder for begge lidelser.

”Nu da vi har afdækket forbindelsen, håber vi, at det åbner en dør til behandlingsmuligheder for mennesker, der lever med enten den ene eller den anden sygdom, "siger Gary Firestein til amerikanske News Medical.

Et lille skridt

Fra dansk forsker i epigenetik, Kristian Helin, lyder der afdæmpet begejstring. Han kalder opdagelsen en god begyndelse, men understreger, at der er lang vej fra det lille skridt, forskerne har taget, til det kommer til at have indflydelse på behandlingen af patienter med leddegigt.

”De har fundet nogle signaturer, og det er jo sådan nogle ting, vi finder hele tiden. Det er selvfølgelig interessant, men der er meget langt til, at deres opdagelse vil betyde noget som helst i forhold til at udvikle ny behandling. Der er ikke engang indikationer for, hvordan opdagelsen kan have betydning for udvikling af ny behandling,” siger Kristian Helin, der er professor og direktør for BRIC ved Københavns Universitet.

Potentiale til mere

Undersøgelsesmetoden involverede udvikling af en ny algoritme eller sæt af beregningsregler, kaldet EpiSig, som integrerede og reducerede antallet af epigenetiske kombinationer i gener af patienter med leddegigt. De amerikanske forskere kunne derefter identificere nye cellulære signaleringsveje.

”Denne metode kan også bruges til at finde forbindelser mellem andre sygdomme, ikke kun reumatoid artritis. I takt med at involverede gener bliver opdaget, kan forskere potentielt identificere nye behandlingsmuligheder og endog omlægge eksisterende lægemidler,” siger Gary Firestein.

Kristian Helin er ikke afvisende overfor, at opdagelsen kan føre mere viden med sig. Han vurderer dog, at der skal en del mere forskning til, før man med sikkerhed kan sige noget om potentialets størrelse.

”Studiet er sådan set fint. Det er ret lille, men til gengæld har de gjort det grundigt. Det giver en eller anden form at spille nye data op i mod. Næste gang tager de måske 1.000 patienter og fokuserer ind på et mindre område, og så bliver forskningen lidt mere hypotesedrevet. Der er bestemt noget at arbejde videre med.”

 

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter