Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rød advarsel mod methotextrat på pakningen

Enhver tvivl om hvor ofte methotrexat bør gives, skal udryddes, og derfor vil Lægemiddelstyrelsen nu kræve mere tydelige deklarationer på pakningerne.

Det skal tydeligt fremgå, at gigtmidlet kun skal tages en gang om ugen.

Helt præcist skal ordene 'En gang ugentligt' stå tydeligt i en boks på pakningen.

Det oplyser Sundhedsministeren i et svar til Folketingets sundhedsudvalg på et spørgsmål fra Liselott Blixt (DF), der kommer efter et nyere dødsfald beskrevet af DR 28. juni i år.

Her døde den 80-årige Helga Fruerlund fra Give af en stor overdosis af gigtmedicinen methotrexat, da hjemmeplejen ved en fejl havde givet hende for mange piller.

Cirka 30.000 danskere tager methotrexat, og hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital modtager de ifølge dr.dk hvert år henvendelser om overdosis af medicinen.

Sidste år modtog de 61 henvendelser, mens der i 2018 har været 29 opkald indtil videre. Og problemet kan genkendes på flere hospitaler.

"Det er et kæmpestort problem. Folk dør jo på stribe. Der er cirka tre registrerede dødsfald om året på grund af methotrexat, men det kan sagtens være ti gange så højt i praksis," siger overlæge på reumatologisk afdeling på Regionshospital Nordjylland, Claus Rasmussen til dr.dk, hvor han tilføjer:

"Man bør gøre det tydeligere på pakken, at medicinen kun må gives en gang om ugen, og man skal huske at fortælle, hvor farligt det er," siger han.

Og ifølge svaret fra Sundhedsministeren vil den kommende skærpelse af mærkning af methotrexat bestå af en visuel påmindelse, som skal fremgå på ydre og evt. indre pakning med henblik på at gøre patienterne bevidste om at tage lægemidlet én gang om ugen i de indikationer, der kræver dosering én gang om ugen.

Lægemiddelstyrelsen er allerede i dialog med markedsføringsindehavere herom, og der stilles krav til, at teksten ’én gang ugentligt’ skal fremgå i en rød boks på en fremtrædende plads på pakningsmaterialet.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter