Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rød advarsel mod methotextrat på pakningen

Enhver tvivl om hvor ofte methotrexat bør gives, skal udryddes, og derfor vil Lægemiddelstyrelsen nu kræve mere tydelige deklarationer på pakningerne.

Det skal tydeligt fremgå, at gigtmidlet kun skal tages en gang om ugen.

Helt præcist skal ordene 'En gang ugentligt' stå tydeligt i en boks på pakningen.

Det oplyser Sundhedsministeren i et svar til Folketingets sundhedsudvalg på et spørgsmål fra Liselott Blixt (DF), der kommer efter et nyere dødsfald beskrevet af DR 28. juni i år.

Her døde den 80-årige Helga Fruerlund fra Give af en stor overdosis af gigtmedicinen methotrexat, da hjemmeplejen ved en fejl havde givet hende for mange piller.

Cirka 30.000 danskere tager methotrexat, og hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital modtager de ifølge dr.dk hvert år henvendelser om overdosis af medicinen.

Sidste år modtog de 61 henvendelser, mens der i 2018 har været 29 opkald indtil videre. Og problemet kan genkendes på flere hospitaler.

"Det er et kæmpestort problem. Folk dør jo på stribe. Der er cirka tre registrerede dødsfald om året på grund af methotrexat, men det kan sagtens være ti gange så højt i praksis," siger overlæge på reumatologisk afdeling på Regionshospital Nordjylland, Claus Rasmussen til dr.dk, hvor han tilføjer:

"Man bør gøre det tydeligere på pakken, at medicinen kun må gives en gang om ugen, og man skal huske at fortælle, hvor farligt det er," siger han.

Og ifølge svaret fra Sundhedsministeren vil den kommende skærpelse af mærkning af methotrexat bestå af en visuel påmindelse, som skal fremgå på ydre og evt. indre pakning med henblik på at gøre patienterne bevidste om at tage lægemidlet én gang om ugen i de indikationer, der kræver dosering én gang om ugen.

Lægemiddelstyrelsen er allerede i dialog med markedsføringsindehavere herom, og der stilles krav til, at teksten ’én gang ugentligt’ skal fremgå i en rød boks på en fremtrædende plads på pakningsmaterialet.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter