Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Biosimilært rituximab kan tages i brug til tre indikationer

Amgros kan sætte gang i et udbud af biosimilært rituximab til behandling af tre gigtsygdomme, efter at Medicinrådet torsdag vedtog, at det biosimilære lægemiddel kan erstatte det biologiske lægemiddel rituximab til tre patientgrupper. Rådet godkender samtidig en ny behandlingsvejledning for området.

Medicinrådets beslutning er, at biosimilært rituximab kan tages i brug til alle nye patienter med de tre gigtsygdomme reumatoid artritis, polyangiitis eller mikroskoposk poluangiitis, og patienter med en af de tre sygdomme kan desuden få biosimilært rituximab, hvis de allerede er i behandling med ritiximab, eller hvis de har været det og får brug for genbehandling.

Rådet vurderer desuden, at der ikke er faglige grunde til at begrænse antallet af efterfølgende skift mellem biosimilære rituximabpræparater, men at antallet af skift bør balanceres mellem hensynet til ressourcer og hensynet til patienter.

Medicinrådets bemærker i øvrigt, at god patientinformation er vigtig for implementering af den nye behandling.

Medicinrådet har samtidig godkendt en ny behandlingsvejledning for kronisk leddegigt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter