Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Biosimilært rituximab kan tages i brug til tre indikationer

Amgros kan sætte gang i et udbud af biosimilært rituximab til behandling af tre gigtsygdomme, efter at Medicinrådet torsdag vedtog, at det biosimilære lægemiddel kan erstatte det biologiske lægemiddel rituximab til tre patientgrupper. Rådet godkender samtidig en ny behandlingsvejledning for området.

Medicinrådets beslutning er, at biosimilært rituximab kan tages i brug til alle nye patienter med de tre gigtsygdomme reumatoid artritis, polyangiitis eller mikroskoposk poluangiitis, og patienter med en af de tre sygdomme kan desuden få biosimilært rituximab, hvis de allerede er i behandling med ritiximab, eller hvis de har været det og får brug for genbehandling.

Rådet vurderer desuden, at der ikke er faglige grunde til at begrænse antallet af efterfølgende skift mellem biosimilære rituximabpræparater, men at antallet af skift bør balanceres mellem hensynet til ressourcer og hensynet til patienter.

Medicinrådets bemærker i øvrigt, at god patientinformation er vigtig for implementering af den nye behandling.

Medicinrådet har samtidig godkendt en ny behandlingsvejledning for kronisk leddegigt.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter