Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RoActemra er tilstrækkeligt ved lav sygdomsaktivitet

Patienter med leddegigt, der har fået reduceret sygdomsaktiviteten med en kombination af RoActemra og methotrexat, kan nøjes med at fortsætte med RoActemra (tocilizumab) uden at sygdommen forværres.

Det viser en ny undersøgelse, hvor forskere fra Albany Medical College i New York har testet forskellen på at fortsætte med methotrexat eller kun at give RoActemra efter de første 24 uger med en kombinationsbehandling af de to midler.

Forskerne randomiserede patienter med leddegigt, der opnåede lav sygdomsaktivitet med RoActemra og methotrexat efter 24 uger, til at fortsætte med RoActemra med (147 deltagere) eller uden methptrexat (147 deltagere).

Efter 24 uger blev patienterne, der opnåede et DAS28-ESR på ≤3,2, tilfældigt valgt til at fortsætte behandlingen med eller uden methorexat indtil uge 52. Det primære udfaldsmål var sammenligningen af ​​den gennemsnitlige ændring i DAS28-ESR fra uge 24 til uge 40. Sekundære resultater omfattede forværring af DAS28-ESR med ≥1,2, opnåelse af en DAS28-ESR på <2,6 og ≤3,2 og sikkerhed samt immunogenicitet.

De gennemsnitlige ændringer i DAS28-ESR fra uge 24 til uge 40 var 0,46 og 0,14 for RoActemra hhv. uden og med methotrexat (vægtet forskel mellem grupperne, 0,318 [95% konfidensinterval 0,045, 0,592]).

Seponering af methotrexat gjorde ingen forskel i forhold til fortsættelse af methotrexat og sikkerheden var stort set ens i de to grupper. Den mest almindelige alvorlige bivirkning var infektion, som forekom hos 2,1 procent og 2,2 procent hhv. uden og med methotrexat.

Resultaterne er klare og forskerne konkluderer i tidsskriftet Arthritis & Rheumatology, at methotrexat ikke er nødvendig i de efterfølgende 16 uger, når først sygdomsaktiviteten er reduceret med RoActemra i kombination med methotrexat i de første 24 uger.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter