Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Derfor trak reumatologer sig fra fagudvalg

Mette Holland-Fischer

“Vi er patienternes ”advokater” i det arbejde, der foregår, og vores patienter har ret til de bedste advokater. Uden god efteruddannelse får patienterne ikke det.”

Sådan skriver Mette Holland-Fischer, formand for Dansk Reumatologisk Selskab, i et debatindlæg på Altinget. Hun ønsker at forklare baggrunden for, at fagudvalget for gigtsygdomme under Medicinrådet trak sig fra deltagelse i arbejdet i maj og dermed for alvor startede debatten om lægers efteruddannelse.

Medlemmerne blev nødt til at gå, da reglerne for deltagelse i arbejdet i fagudvalgene blev ændret med tilbagevirkende kraft, fortæller hun.

Hun forklarer, at siden overgangen fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) til Medicinrådet rykkede fagudvalget flere gange for habilitetspolitik og kommissorium, og at alle fagudvalgsmedlemmer løbende indsendte habilitetserklæringer, som ikke medførte kommentarer. På et referat fra et møde i Medicinrådet 29. marts 2017 læste de, at deltagelse i rejser og konferencer betalt af en virksomhed kunne medføre inhabilitet, og de informerede derfor Medicinrådet om, at størstedelen af fagudvalgets medlemmer var inviteret til EULAR kongres i juni 2017 af medicinalfirmaer. Der var tale om invitationer modtaget for måneder tilbage – hvor habilitetsreglerne var anderledes.

"10. maj 2017 modtog fagudvalget svar fra Medicinrådet, hvor de oplyste, at fagudvalgsmedlemmer ville blive betragtet som værende inhabile, hvis kongresrejsen blev gennemført,” skriver Mette Holland-Fischer i debatindlæget på Altinget.

“Det er vigtigt at slå fast, at Medicinrådet er i sin fulde ret til at indføre skærpede habilitetsregler – men at disse burde have været klarlagt, inden fagudvalgsmedlemmerne gik ind i arbejdet, Ingen læger ønsker, at der skabes tvivl om deres habilitet – og alle fagudvalgsmedlemmer har fulgt de regler, der fandtes da fagudvalget blev nedsat,” skriver Mette Holland-Fischer.

Hun fortæller videre, at fagudvalgets medlemmer frygtede for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis ikke medlemmerne kunne komme på kongresser og udvikle internationale, videnskabelige netværk.

Tags: Medicinrodet?

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter