Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dårligere lungefunktion udvikles måske allerede i livmoderen

ERS: Gravide kvinder, som udsættes for højere niveauer af den ofte anvendte kemiske bisphenol (BPA), har større risiko for at få et barn med hvæsende vejrtrækning og dårligere lungefunktion.

 

Det tyder foreløbig data fra et igangværende studie, som 1. oktober blev præsenteret (Abstrakt OA4969) på årets ERS kongres i Madrid.

”Det er svært at vurdere resultaterne før studiet er endeligt færdigt, men essensen er vigtig. Vi har efterhånden god evidens for, at udefrakommende faktorer helt tidligt i livet kan påvirke børns risiko for at udvikle astma og nedsat lungefunktion senere i livet. Så studiets tese om at udsættelse for BPA allerede i fostertilstanden, kan være afgørende og passer godt med det nuværende fokus i forskningen,” lyder det fra Klaus Bønnelykke, professor i pædiatri ved KU og overlæge ved COPSAC, Herlev/Gentofte Hospital.

Bønnelykke peger samtidigt på, at kemikalier og forurening, der påvirker børns lungefunktion, kan trække tråde gennem resten af livet.

”Man er blevet mere opmærksom på, at det, der påvirker fostre og småbørn, ikke udelukkende er noget, der har betydning for børnene, mens de er små. De kan risikere af trække det med sig resten af livet og få problemer oppe i årene, hvor de har større risiko for at udvikle eksempelvis KOL. Flere studier tyder på, at hvis man starter livet med astma eller nedsat lungefunktion, har man væsentlig større risiko for at få kroniske lungeproblemer som ældre,” forklarer professoren, der peger på, at hvis den gravide kan undgå skadelige stoffer som BPA, mens hun venter sig, er det ideelt.

”Det optimale ville være hvis gravide kunne undgå at blive udsat for unaturlige eksponeringer som eksempelvis røg, medicin og hormonforstyrrende stoffer for at reducere eksponeringen af barnet i maven. Men i praksis er det meget svært, da eksempelvis BPA og andre hormonforstyrrende stoffer findes i de fleste former for plast, og alle, der lever i et moderne samfund, derfor bliver udsat,” siger Klaus Bønnelykke. 

Luftforurening påvirker ufødte børn

Endnu en undersøgelse præsenteret på ERS peger på, at påvirkning i moderens mave kan have store konsekvenser for barnets helbred – også senere i livet. 

Anna Hansell, professor i miljøepidemiologi og direktør for Center for miljøsundhed og bæredygtighed ved University of Leicester, UK, har forsket i forurenende stoffer i det største britiske studie - The UK Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) – hvor Hansell undersøgte påvirkning af PM10 udledt fra forskellige kilder herunder trafikforurening og så på, hvordan PM10 påvirker lungernes udvikling og vækst. 

”Vores studie viste, at eksponering for PM10 allerede i det tidlige liv, kunne resultere i dårligere lungefunktion hos otteårige. Særlig drengebørn, hvis mødre havde et lavt uddannelsesniveau eller som røg gennem graviditeten, blev ramt,” forklarer Anna Hansell. 

Den gennemsnitlige mængde PM10 fra trafikken, som børnene blev udsat for, var et mikrogram pr. kubikmeter luft (mcg/m3), men eksponeringen varierede fra nul til otte mcg/m3 i de perioder, forskerne målte påvirkningen. Hver stigning på en mcg/m3 over nul for PM10 fra trafik i de gravides første trimester var forbundet med en 0,8 procent reduktion af lungefunktion. Det svarer til en gennemsnitlig reduktion af lungefunktionens FEV1 og FVC på henholdsvis 14 og 16 ml. allerede ved otteårs alderen – lignende sammenhænge for eksponering af PM10 blev fundet i andet og tredje trimester, gennem hele graviditeten og altså op til otteårs alderen. Særligt var eksponering for PM10 fra trafik og øvrige kilder i tredje semester signifikant forbundet med nedsat lungefunktion. 

Om luftforureningen siger professor Jørgen Vestbo, formand for European Respiratory Society's Advocacy Council og professor i respiratorisk medicin ved University of Manchester, UK:

”Luftforurening påvirker 100 procent af befolkningen, da den ikke kan undgås. Og disse undersøgelser fremhæver de skadelige virkninger, der er forbundet med at blive udsat for beskidt luft helt fra begyndelsen af ​​vores liv. Masser af tidligere forskning har vist, at udendørs luftforurening på lang sigt kan reducere forventet levealder, påvirke lungeudviklingen, øge forekomsten af ​​astma og føre til andre kroniske luftvejssygdomme,” siger Jørgen Vestbo.

”Åndedræt er den mest basale menneskelige funktion, der kræves for at opretholde livet. Vi må ikke opgive retten til at indånde ren luft, og vi bliver nødt til at fortsætte med at lægge pres på beslutningstagere for at sikre, at de maksimale forurenende niveauer, der er angivet af Verdenssundhedsorganisationen, ikke overtrædes i vores byer, så vi kan beskytte helbredet hos de små babyer såvel som hos den bredere befolkning,” siger han.

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo