Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny indsats mod luftbårne luftvejssygdomme

I samarbejde med Københavns Universitet har Novo Nordisk Fonden etableret et forsknings- og vaccineudviklingsinitiativ med fokus på bekæmpelse af luftvejssygdomme.

Med Statens Serum Institut som nøglepartner vil initiativet ligeledes fokusere på forskning og udvikling af nye eller bedre vacciner til behandling af de mest dødelige luftvejssygdomme.

Forskningen ved Novo Nordisk Fondens Initiativ for Vacciner og Immunitet (NIVI) vil i første omgang fokusere på tuberkulose, influenza og gruppe A-streptokokker.

Her vil organisationens forskere arbejde imod ny grundlæggende viden, der kan bruges til at udvikle vaccinekandidater til disse sygdomme, som genererer bred, robust og langvarig immunitet i luftvejene.

Sådanne vacciner vil være en potentielt revolutionerende måde at blokere infektion og forhindre luftbårne sygdomme i at sprede sig mellem mennesker. De mest lovende nye vaccinekandidater vil blive taget videre til fase II kliniske forsøg.

Ved at studere tre meget forskellige virale og bakterielle sygdomme og udvikle en række vaccineplatforme vil man sigte mod at fremme forståelsen af systemisk og luftvejsimmunitet mere bredt og hjælpe med at forberede verden på fremtidige luftbårne trusler.

Forskning og vacciner

Det nye initiativ vil komme til at bestå af to enheder, der arbejder tæt sammen. Forskningsarmen Novo Nordisk Fondens Center for Vacciner og Immunitet (NCVI) finansieres via et otteårigt tilskud og er forankret på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Den anden enhed er Novo Nordisk Fondens Vaccine Accelerator (NVAC P/S), et aktieselskab. NVAC vil muliggøre og forbedre NCVI's arbejde ved blandt andet at licensere og udvikle vaccineteknologier, forberede vaccineformuleringer og koordinere den eksterne kliniske produktion og klinisk testning af lovende vaccinekandidater. Eventuelle indtægter genereret af NVAC vil blive geninvesteret i NIVI.

NIVI vil samarbejde med en række offentlige og private aktører samt internationale organisationer. En vigtig dansk partner er Statens Serum Institut, ligesom der vil blive etableret nationale og internationale partnerskaber med førende forskerhold og eksperter med lignende ambitioner, mens NVAC P/S vil etablere partnerskaber for at sikre, at lovende nye vacciner er tilgængelige og overkommelige.

NIVI udvikles i to faser. Fase I (2024-2027) indebærer rekruttering af personale, udvikling af nye internationale partnerskaber og starten på centrale forskningsprogrammer. Ved Fase II (2028-2031) vil NIVI være fuldt udbygget og bestå af 150-200 medarbejdere baseret i København.