Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Ugentligt insulin icodec slår flere typer daglig insulin ved type 2-diabetes

En ugentlig indsprøjtning af Insulin icodec overgår daglig insulin glargin U100 og insulin degludec efter 52 uger, når det kommer til glykæmisk kontrol ved type 2-diabetes.

Det viser resultaterne fra fase IIIa-studiet ONWARDS 1 og fase IIIa-studiet ONWARDS 3, der blev præsenteret på den amerikanske diabeteskongres ADA 2023. 

Resultaterne fra ONWARDS 1, der også er publiceret i The New England Journal of Medicine, viser, at forsøgsdeltagerne med type 2-diabetes opnåede en større gennemsnitlig reduktion i HbA1c med icodec sammenlignet med glargin U100. 

Personerne, der fik Insulin icodec, opnåede et fald i HbA1c fra 8,50 procent til 6,93 procent, mens personer på Insulin glargine U100 opnåede et fald i HbA1c fra 8,44 procent til 7,12 procent i løbet af et år. 

Dertil kommer resultater fra det dobbeltblindede fase IIIa-studie ONWARDS 3, der også blev præsenteret på ADA 2023 og samtidigt offentliggjort i tidsskriftet JAMA

I studiet indgik 588 insulin-naive personer med type 2-diabetes, hvor halvdelen fik icodec én gang om ugen, og den anden halvdel fik insulin degludec én gang dagligt.

Efter 26 uger opnåede gruppen behandlet med icodec et fald i HbA1c fra 8,6 procent til 7,0 procent, mens gruppen, der fik degludec, opnåede et fald i HbA1 c fra 8,5 procent til 7,2 procent (estimeret behandlingsforskel -0,2 procent, 95 % CI -0,3 til -0,1 procent).