Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Højdosis canagliflozin reducerer HbA1c, vægt og blodtryk uden betydelige bivirkninger

Daglig behandling med canagliflozin i en høj dosis (300 mg) reducerer i højere grad langtidsblodsukker (HbA1c), vægt og blodtryk og albuminuri end canagliflozin 100 mg hos personer med type 2-diabetes.

Det viser et internationalt studie publiceret i tidsskriftet Journal of Clinical Medicine.

I alt indgik 317 voksne med type 2-diabetes i studiet (59,6 procent af deltagerne var mænd, gennemsnitsalder 62,2 år, baseline HbA1c 7,55 procent, vægt 88,6 kg). Alle deltagerne startede først behandling med canagliflozin 100 mg, hvorefter de overgik til den højere dosis 300 mg (median behandlingsvarighed med CANA100 var 9,9 måneder).

Skift til canagliflozin 300 mg resulterede i en signifikant reduktion i HbA1c (6 måneder: -0,33 procent; sidste besøg: -0,47 procent, begge p < 0,0001) og vægt (6 måneder: -1,8 kg; sidste besøg: -2,9 kg, begge p < 0,0001) over en median opfølgningsperiode på 20,8 måneder.

Andelen af ​​patienter, der opnåede HbA1c < 7 procent, steg fra 26,7 procent med CANA100 til 51,6 procent med CANA300 (p < 0,0001).

Blandt personer med dårlig baseline glykæmisk kontrol (HbA1c > 8 procent gennemsnit 9,0 procent), var HbA1c signifikant reduceret med -1,24 procent (p < 0,0001).

Endvidere blev der observeret signifikante forbedringer i faste-blodsukker (FPG), blodtryk (BP), leverenzymer og albuminuri. 

Skiftet var særligt effektivt hos patienter med højere baseline HbA1c-niveauer.

Ingen uventede bivirkninger blev rapporteret.