Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Personer med type 2-diabetes skal i højere grad tilbydes sensorbaserede glukosemålere

I fremtiden skal flere personer med type 2-diabetes have adgang til sensorbaserede glukosemålere, som hjælp til at regulere blodsukker. Samtidig skal fysisk kontakt med sundhedsvæsenet reduceres. Det fastslår regeringen, Danske Regioner og KL i ny aftale.

Parterne har aftalt at udmønte 500 millioner kroner til digital hjemmebehandling i sundhedsvæsenet fra 2023 til 2028. Midlerne skal blandt andet bruges på udstyr til borgere med diabetes og KOL, men også til digitale tilbud inden for psykiatri og genoptræning og skærmbesøg i den kommunale sygepleje, skriver sundhedsministeriet i en pressetekst.

Formålet er til dels at nedbringe antallet af fysiske kontrolbesøg og forebygge unødvendige sygehusindlæggelser. 

Inden for diabetesområdet skal aftalen sikre, at en udvalgt gruppe på op mod 4.400 patienter med type 2-diabetes kan tilbydes sensorbaserede glukosemålere i en forsøgsordning i 2024-2026.

Antallet af kontroller halveres

Derudover er det aftalens målsætning, at "borgere med KOL, diabetes og hjertesvigt vil få halveret antallet af fysiske kontroller på sygehusene ved at omstille til løbende digital monitorering i eget hjem og virtuelle kontakter."

Aftalen følger derudover op på Robusthedskommissionens anbefaling om at indføre et fælles princip om ”digitalt og teknologisk først” bredt i sundhedsvæsenet. Det betyder, at borgere som udgangspunkt skal tilbydes en digital kontakt i stedet for et fysisk fremmøde i de situationer, hvor det giver sundhedsfaglig og økonomisk mening, og hvor borgeren ønsker det.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler i presseteksten:

”Digital hjemmebehandling kan give en større fleksibilitet og tryghed i hverdagen og betyde, at borgere med kroniske sygdomme som for eksempel KOL og diabetes kommer i bedre kontrol med deres sygdom. Dermed kan man undgå, at deres sygdom forværres, og det kan give større livskvalitet for den enkelte og føre til færre sygehusindlæggelser. Men selvom sundhedsvæsnet de senere år er blevet bedre til at tage digitale løsninger i brug, så skal vi blive endnu bedre og hurtigere til at udnytte de muligheder, som teknologien giver os. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, der giver flere, som ønsker at bruge digitale løsninger i eget hjem, mulighed for det.”

Formand i Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:

”Med aftalen sparer borgerne mange ture til hospitalet, fordi kontroller og en del af behandlingen kan klares hjemmefra via digitale løsninger. Aftalen kan frigive kapacitet på hospitalerne og lette borgernes hverdag.  Regionerne bruger digitalisering til at gøre det nemmere og bedre for alle – for de borgere, der kan og vil mere selv. Som noget særligt åbner aftalen op for digitale tilbud til borgere med bl.a. psykiske udfordringer fx depression eller angst. Aftalen giver mennesker med psykiske udfordringer helt nye muligheder for behandling i hjemmefra i trygge rammer, tidligt og effektivt.”

  1.