Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Stort dansk studie: Graviditetsdiabetes fordobler risikoen for kronisk nyresygdom

Maria Hornstrup Christensen

Danske kvinder med graviditetsdiabetes (gestationel diabetes mellitus, GDM), har en næsten fordoblet risiko for at udvikle kronisk nyresygdom (CKD). Hvis kvinden med GDM har fået insulin under graviditeten og udvikler højt blodtryk senere, er risikoen for CKD tæt på 15 gange så stor som hos andre.

Det viser et nyt, omfattende dansk registerbaseret kohortestudie, publiceret i tidsskriftet Diabetes Care. Resultaterne kan have perspektiver i forhold til opmærksomhed på forebyggelse og tidlig diagnostik af kronisk nyresygdom, mener forfatterne til studiet.

”Vi skal have kigget på, hvordan vi får videreformidlet denne viden til de relevante kvinder på en måde, som er omsorgsfuld og motiverende for, at de passer på eget helbred efter fødslen. Mange glæder sig bare til, at de har født, så de kan slippe af med GDM. Men GDM er ikke et så let overstået kapitel. Det er et vindue ind til et fremtidigt helbred,” siger førsteforfatter Maria Hornstrup Christensen, ph.d. fra Steno Diabetes Center Odense og jordemoder på Odense Universitetshospitals fødeafdeling. Hun har lavet studiet som en del af sin ph.d.-afhandling, der blev forsvaret i november.

Overraskende resultater

Det danske studie inkluderede registerdata fra 697.622 danske kvinder, der fødte i perioden 1997 til og med 2018. Median opfølgningsperioden var på næsten 12 år.

Resultaterne viser, at

  • Kvinder med GDM har en næsten fordoblet justeret risiko (aHR 1,92; 95% CI 1,67-2,21) for at udvikle CKD efter graviditeten sammenlignet med gravide kvinder uden GDM.
  • For de kvinder med GDM, der havde brug for insulinbehandling under graviditeten, og som ikke har udviklet diabetes efterfølgende, er risikoen over dobbelt så stor (aHR 2,35; 95% CI 1,39–3,97).
  • Kvinder med insulinbehandlet GDM, som også udvikler hypertension efter graviditet, har knap 15 gange så stor risiko for at få CKD (aHR 14,71; 95% CI, 10,12-21,40).

Det er første gang, at forskere finder en statistisk signifikant sammenhæng mellem GDM og CKD hos kvinder, der ikke udvikler diabetes og hypertension i perioden efter graviditeten.

Et kohortestudie fra Sverige har dog tidligere fundet en øget risiko for CKD, end-stage nyresygdom og behovet for dialyse hos kvinder efter GDM, men resultaterne var kun signifikante hos kvinder, der havde udviklet diabetes efterfølgende. Det undrer de danske forskere, da forklaringen ikke er ligetil.

”På mange punkter tænker vi, at Danmark og Sveriges populationer er relativt ens. Men der kan være forskelle i den måde, hvorpå de håndterer GDM i Sverige i forhold til diagnose og screening. Derudover kan der være forskel på, hvordan data registreres,” siger Maria Hornstrup Christensen.

Anden metabolisk profil

Da forskerne justerede for prægestationel BMI i sensitivitetsanalysen, var GDM stadig signifikant associeret med CKD (justeret hazardratio [aHR] 1,30; 95% konfidensinterval [CI] 1,02–1,65). BMI er altså en betydende faktor, men ikke afgørende, vurderer Maria Hornstrup Christensen.

”Kvinder med GDM er formentlig tilbøjelig til at have en anderledes profil end andre kvinder. Måske de er metabolisk anderledes med en lavere insulinfølsomhed som gruppe, hvilket er en vigtig faktor for at udvikle kronisk nyresygdom,” siger Maria Hornstrup Christensen.

Risiko for hjerte-kar-sygdomme

Hendes ph.d.-afhandling var en del af projektet FUDGE, som bestod af tre studier baseret på danske registerdata, der havde til formål at afdække, hvilken betydning graviditetsdiabetes har for fremtidig sygdomsrisici.

Studierne viser blandt andet, at kvinder med GDM har mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle hjerte-kar-relateret sygdom efter graviditeten.

Eksempelvis var risikoen for hypertension og dyslipidæmi henholdsvis 1,9 gange og 4,5 gange større hos kvinder med GDM – sammenlignet med kvinder uden GDM.

Et andet studie fra projektet viste, at risikoen for at få en depressionsdiagnose og/eller antidepressiv medicin var 1,2 gange større hos kvinder med GDM sammenlignet med kvinder uden GDM.

”Projektet viser, at det er vigtigt med opmærksomhed på, at kvinder med GDM udgør en særlig risikogruppe i forhold til fremtidigt helbred på flere forskellige fronter ud over diabetes,” siger Maria Hornstrup Christensen.

Hun fortsætter:

”Vi ved endnu ikke, om der bør sættes ind med særlig opfølgning og screening i forhold til andre sygdomme end diabetes hos kvinder, der har haft GDM, og hvordan primærsektoren kan involveres. Det bør fremtidige studier afdække.”