Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Medicintilskudsnævnets endelige anbefaling: Fjern tilskud til Ozempic og andre GLP-1-analoger

En række lægemidler mod type 2-diabetes bør miste generelt og klausuleret tilskud herunder alle GLP-1-analoger på grund af prisen, anbefaler Medicintilskudsnævnet i deres endelige indstilling til Lægemiddelstyrelsen. Det kan komme til at påvirke omkring 93.000 patienters behandling.

Lægemiddelstyrelsen vil nu overveje Medicintilskudsnævnets anbefalinger over de næste to måneder og så tage stilling derefter.

Medicintilskudsnævnet været i gang med at revurdere medicintilskuddet til diabetesmedicin (eksklusive insuliner) siden 2019, og Medicintilskudsnævnet har nu valgt at fastholde de anbefalinger, som var i høring i efteråret 2023. Det er på trods af heftig kritik fra fagselskaber som DES, DSAM, DSS og DNS, men også parter og organisationer.

Nævnet anbefaler blandt andet i deres endelige indstilling, at det offentlige medicintilskud til diabetesmedicin af typen GLP-1-analoger ikke længere skal have generelt klausuleret tilskud, men at der nu skal søges enkelttilskud for hver patient. Den tid lægen bruger på sådan en anbefaling skal patienten selv betale, som det er nu.

Tilskudsnævnet anbefaler desuden, at der fremover skal være generelt tilskud til de billigste typer diabetesmedicin inden for hver gruppe (SGLT-2-hæmmere og andre alternative præparater).  

”Vi har gennemgået høringssvarene grundigt og har overvejet de synspunkter, som er fremsat. Vores vurdering er fortsat, at det mest rationelle er, at det offentlige medicintilskud bliver reserveret til patienter, som ud fra en lægefaglig begrundelse har brug for en GLP-1-analog. Derfor anbefaler vi, at det generelle klausulerede tilskud til GLP-1-analoger omlægges til enkelttilskud målrettet disse patienter. Hvis man bevarer det klausulerede tilskud, mener vi, der er risiko for, at GLP-1-analogerne fortsat i for høj grad anvendes som førstevalg – også hos patienter, der har lige så god effekt af andre præparater,” udtaler Medicintilskudsnævnets formand Palle Mark Christensen i en nyhed på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Overgangsperiode og kriterier

Flere høringssvar fremhæver, at det vil være en stor udfordring for lægerne og de diabetespatienter, der får GLP-1-analoger i dag, hvis de skal skifte medicin, eller bruge ressourcer på at søge om enkelttilskud. 

Derfor opfordrer Medicintilskudsnævnet også til, at hvis Lægemiddelstyrelsen vælger at følge nævnets anbefalinger, så skal der være en tilpas lang overgangsperiode, der giver læger og patienter tid til at tage stilling til den fremtidige behandling for den enkelte patient.

Derudover bør der opstilles klare vejledende kriterier for enkelttilskud, så både patienter og læger ved, hvilke kriterier der skal opfyldes ved en ansøgning om enkelttilskud. 

Det er enhedschef Kim Helleberg Madsen fra Lægemiddelstyrelsen enig i: 

”Hvis det ender med, at vi følger nævnets anbefalinger, vil vi udarbejde et ansøgningsskema samt forholde os til, hvilke kriterier der skal gælde for enkelttilskud. I den proces vil vi inddrage relevante lægefaglige selskaber. Vi er enige i, at denne afgørelse kan få stor betydning for rigtig mange patienter og de læger, som behandler dem. Derfor skal vi nu bruge noget tid på at gennemgå hele sagen og lave en grundig vurdering, før vi træffer vores afgørelse. I den proces vil vi nærstudere nævnets indstilling og høringssvarene,” siger Kim Helleberg Madsen. 

Andre anbefalinger

Ud over anbefalingerne vedrørende medicintilskuddet til GLP-1-analoger, anbefaler Medicintilskudsnævnet følgende ændringer af det fremtidige tilskud til diabetesmedicin:

  • SGLT-2-hæmmere: Nævnet anbefaler, at kun de anbefalede SGLT-2-hæmmere (dapagliflozin, canagliflozin og empagliflozin) og de billigste kombinationslægemidler med metformin bevarer generelt tilskud.
  • DPP-4-hæmmere: Nævnet anbefaler, at kun de billigste DPP-4-hæmmere (vildagliptin og sitagliptin) og kombinationslægemiddel med metformin bevarer generelt tilskud.
  • Kombinationsmidler med DDP-4-hæmmere og SGLT-2-hæmmere: Nævnet anbefaler, at det generelt klausulerede tilskud til alle kombinationer bortfalder på grund af den højere behandlingspris sammenlignet med de DPP-4-hæmmere og de SGLT-2-hæmmere som separate lægemidler, som nævnet anbefaler bevarer generelt tilskud.
  • Betacellestimulerende midler: Nævnet anbefaler, at kun de billigste og anbefalede lægemidler (gliclazid og glimepirid) bevarer generelt tilskud.

Videre proces

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets endelige anbefalinger og herefter træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for diabetesmedicin. Styrelsen kan ikke på forhånd oplyse, hvornår styrelsen er klar med sin afgørelse i sagen, men forventer, at sagsbehandlingen kan tage nogle måneder, hvilket er normalt for den slags processer.