Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Styregruppe anbefaler at inkludere medicinsk behandling af overvægt i database

Alene i første halvdel af 2023 blev der indløst 73.000 receptor på vægttabsmidlet Wegovy (semaglutid 2,4 mg). Flere vægttabsmidler er på vej. Det kalder på monitorering af medicinsk overvægtsbehandling, skriver styregruppen for Database for Behandling af Svær Overvægt (DBSO).

Databasen rummer lige nu kun data for kirurgisk behandling af svær overvægt, men for fremtiden bør databasen også rumme data på medicinsk behandling af svær overvægt, skriver styregruppen bag DBSO i årsrapporten for 2022/2023.

Gennem en opgørelse af antallet af recepter på medicin mod overvægt kan DBSO vise et meget hurtigt stigende forbrug af overvægtsmedicin. Specielt er forbruget af Wegovy i kraftig vækst.

”Medicinsk behandling af svær overvægt er et område i rivende udvikling, hvor nye lægemidler allerede er registreret eller er på vej. DBSO har fulgt udviklingen og kan vise et skift i brugen af disse midler fra tablet behandling til injektionsbehandling og specielt ses en markant stigning i brugen af Wegovy, hvor der alene i det første halvår af 2023 er godt 73.000 personer med Wegovy recepter,” skriver styregruppen.  

I 2020 havde omkring 9.600 patienter en recept på et middel mod overvægt og dette antal er steget til omkring 80.000 i 2023. Det kan også ses, at typen af medicin er ændret med et stabilt lavt forbrug af tablet behandling med Orlistat (omkring 2.500 per år) og Mysimba (omkring 1.000 per år). I første halvdel af 2023 blev der indløst mere end 73.000 recepter på Wegovy.

Styregruppen fremhæver, at der er flere vægttabsmidler på vej, som har effekter, der nærmer sig kirurgisk overvægtsbehandling. Gruppen skriver:

”DBSO vil derfor gøre opmærksom på, at det er vigtigt at monitorere brugen af medicinsk overvægtsbehandling på lige fod med kirurgisk behandling. Det ville kunne sikre en fremtidig hensigtsmæssig anvendelse af lægemidlet, samt overvåge fordele og komplikationer til behandlingen.”