Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


”Alt har været deklareret og gået efter bogen, men jeg kan godt forstå, at man kan få det indtryk som offentlighed, at forskeren måske har en interessekonflikt. Og sådan må det ikke være. Der skal ikke herske tvivl i offentligheden og blandt patienterne omkring vores ansattes habilitet og uafhængighed af industrien,” siger Steno-direktør Magnus Thorsten Jensen, der også er professor i kardiologi.

Steno-direktør: Vi må kigge på vores ansattes samarbejder med industrien

Der skal ikke kunne rejses mistillid til vores klinikere og forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), fordi de samarbejder med lægemiddelindustrien, siger direktør Magnus Thorsten Jensen. Derfor vil han nu sammen med sine ansatte kigge på rammerne for samarbejder med industrien.

Danmarks Radio, Frihedsbrevet og Sundhedspolitisk Tidsskrift har skrevet om interessekonflikter blandt diabeteslæger, som optræder i medierne. Her er det blevet påpeget, at forskere, der udtaler sig positivt om lægemidler anvendt mod diabetes, såsom GLP-1-RA, har mulige økonomiske interesser i deres udsagn.

Nu har Frihedsbrevet udgivet en ny historie, baseret på blandt andet aktindsigter i professor og forskningsleder Tina Vilsbølls samarbejder med Novo Nordisk. Før udgivelsen har SDCC orienteret Region Hovedstaden om, at der er historier på vej i pressen om emnet, og at SDCC nu vil kigge deres samarbejdspolitik med industrien gennem i sømmene.

Endokrinokologisk Tidsskrift har fået indblik i orienteringen.

”Jeg forstår tvivlen”

I orienteringen til Region Hovedstaden står der, at forskeren – altså, Tina Vilsbøll – har bibeskæftigelse i form af samarbejde med nationale og internationale medicinalvirksomheder. Der står samtidig, at samarbejdet er ”deklareret efter det regionale regelsæt, efter Lægemiddelstyrelsens regelsæt og vurderet foreneligt med hovedansættelsen.”

Alligevel udtrykker Magnus Thorsten Jensen, direktør for SDCC, forståelse for, at der er opstået tvivl om habiliteten.

”Alt har været deklareret og gået efter bogen, men jeg kan godt forstå, at man kan få det indtryk som offentlighed, at forskeren måske har en interessekonflikt. Og sådan må det ikke være. Der skal ikke herske tvivl i offentligheden og blandt patienterne omkring vores ansattes habilitet og uafhængighed af industrien,” siger han og tilføjer:

"Steno er en organisation med topforskere i international liga, hvor der er bud efter deres ekspertise både nationalt og internationalt, og det gælder også i dette tilfælde.”

SDCC vil nu kigge på, hvordan samarbejdet med industrien i relation til bibeskæftigelse kan foregå i fremtiden.

Tina Vilsbøll: Jeg arbejder med dem alle

Tina Vilsbøll ønsker ikke at udtale sig om sagen for nuværende, skriver hun til Endokrinologisk Tidsskrift, men hun har tidligere udtalt, at hun arbejder med mange konkurrerende selskaber, og derfor mener hun ikke, at hun er farvet til den ene eller anden side.

“Det ville være et problem, hvis jeg kun samarbejdede med ét firma, men jeg samarbejder med dem allesammen. Det er jeg meget bevidst om. Der er ingen tvivl om, at jeg er meget pro lægemidler, men det er jeg, fordi der er god evidens for at være det. Jeg udfører også studier med kost og motion, og jeg vil påstå, at jeg til enhver tid anvender den bedste behandling baseret på den bedste evidens til mine patienter,” har Tina Vilsbøll tidligere udtalt.

Hun fortsætter:

“Der er nogle, som mener, at samarbejde med industrien kan påvirke ens troværdighed og kliniske valg, når vi behandler patienter. Jeg har derfor over det sidste halve års tid – helt uvidenskabeligt – spurgt en del af mine patienter, om de har et problem med, at jeg samarbejder med eksempelvis Novo Nordisk. Det var ikke et problem for nogen af dem. Snarere tværtimod, da de ved, at jeg samarbejder med mange forskellige firmaer, og de ser det som en garant for, at de til enhver tid får den mest moderne, evidensbaserede og troværdige behandling.”

Den typiske aktivitet, som Tina Vilsbøl har indgået i, har været undervisningsaktiviteter, som omfatter arrangementer med danske og udenlandske medicinalvirksomheder, skriver SDCC. Ellers optræder hun i advisory boards og har været oplægsholder ved et industri-sponsoreret symposium i Dansk Endokrinologisk Selskab med Novo Nordisk som sponsor.