Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


"Der er spændende perspektiver i det her studie, både hvad forebyggelse og behandling af glaukom angår. Vi havde set i tidligere små studier og i dyreforsøg, at GLP-1-receptor agonister gjorde en positiv forskel, hvad udvikling af glaukom angår. Men det glæder os meget, at vi også genfinder forskellen i en stor dansk kohorte,” siger Siar Niazi.

GLP1-RA’er associeret med nedsat risiko for glaukom hos patienter med type 2-diabetes

Risikoen for at udvikle glaukom reduceres med 19 procent hos patienter med type 2-diabetes i behandling med GLP-1-receptor agonister (GLP-1-RA’er). For patienter, der har været i behandling med GLP-1-RA’er i tre år eller mere reduceres risikoen med 29 procent.  

Sådan lyder resultatet fra et dansk registerstudie publiceret i Ophthalmology. Forskerne bag studiet registrerede 1.737 tilfælde af glaukom hos patienter med type 2-diabetes i perioden fra 1996 til 2019.  

De diabetespatienter, som havde modtaget GLP-1RA-behandling viste sig at have nedsat risiko for at udvikle glaukom (HR=0,81, CI 0,70-0,94, p = 0,006) sammenlignet med patienter, der havde fået anden medicin for deres type 2-diabetes. Forlænget behandling med GLP-1-RA’er i mere end tre år nedsatte risikoen yderligere (HR=0,71, CI 0,55-0,91, p = 0,007). Først efter tre år var forskellen statistisk signifikant.

”Det er en markant mindre risiko. Der er spændende perspektiver i det her studie, både hvad forebyggelse og behandling af glaukom angår. Vi havde set i tidligere små studier og i dyreforsøg, at GLP-1-receptor agonister gjorde en positiv forskel, hvad udvikling af glaukom angår. Men det glæder os meget, at vi også genfinder forskellen i en stor dansk kohorte,” siger førsteforfatter Siar Niazi,  læge og ansat i en forskningsstilling på Nordsjællands Hospital og ved Københavns Universitet. Siar Niazi er en del af forskningsgruppen Eye Translational Research Unit, der ledes af professor Miriam Kolko fra Rigshospitalet og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi,  Københanvs Universitet, 

Et nyt redskab

For Siar Niazi er visionen at blive klogere på, om GLP-1-RA’er kan blive et helt nyt behandlingsredskab til behandling af glaukom.

”Den tryksænkende behandling, som man tilbyder i dag, fungerer tilstrækkeligt for mange, men for nogen stopper progressionen desværre ikke. I første omgang vurderer jeg dog, at man vil bruge GLP-1-receptor agonister som et redskab i tillæg – og ikke som en behandling, der kan stå alene. Men det må undersøges klinisk, før vi med sikkerhed kan sige, at det kan anvendes. Og i fald det kan anvendes, så hvordan,” siger Siar Niazi.

Registerstudiet inkluderede i alt 264.708 danskere i behandling for type 2-diabetes. Data på patienterne var indsamlet fra syv forskellige danske databaser.

100.000 danskere er ifølge Øjenforeningen i behandling for glaukom. Den mest udbredte GLP-1-RA er lige nu semaglutid, der bliver markedsført som Ozempic til behandling af diabetes, og som Wegovy (højdosis semaglutid) til behandling af overvægt.