Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Lægemiddelstyrelsen: Det er ikke meningen, at Ozempic-brugere skal til at søge enkelttilskud

Diabetesforeningen frygter, at det vil lægge et stort pres på sundhedsvæsenet, når op mod 50.000 diabetespatienter skal søge enkelttilskud til deres medicin, fordi de til efteråret ryger ud af gruppen, der kan få et generelt tilskud. Men Lægemiddelstyrelsen understreger, at det ikke er meningen, at de skal søge enkelttilskud, og at de næppe vil få noget ud af det, hvis de gør det.

En ny afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen onsdag betyder, at kriteriet for, hvem der kan få generelt tilskud til de såkaldte GLP-1-analoger som Ozempic, Rybelsus og Trulicity, strammes. Det betyder, at hvis man som patient med type 2-diabetes endnu ikke har afprøvet billigere medicin som de såkaldte SGLT-2-hæmmere (for eksempel Forxiga og Jardiance), så tilhører man ikke gruppen, der kan få generelt tilskud til GLP-1-analoger. Og ifølge Lægemiddelstyrelsen er det cirka hver anden nye GLP-1-bruger, som ikke har prøvet billigere alternativer. 

"Vi er meget bekymrede for, om ansøgningerne om enkelttilskud vil afholde nogle patienter fra den bedst mulige behandling, når de nu skal betale for, at lægen revurderer deres situation. Ofte hænger en ustabilt reguleret diabetes også sammen med at være socialt udsat," sagde forskningschef i Diabetesforeningen, Tanja Thybo, i går i en pressemeddelelse.

Diabetesforeningen skrev videre: "I 2022 behandlede Lægemiddelstyrelsen i alt 88.000 ansøgninger om enkelttilskud for alle typer medicin. Det vil nu stige med de formentlig mange enkelttilskud om GLP-1-analoger, og det kan skabe en byrde på et sundhedsvæsen, der i forvejen er lagt ned."

Men Kim Helleberg Madsen, enhedschef for lægemiddeløkonomi & tilgængelighed i Lægemiddelstyrelsen, understreger, at det ikke er meningen, at de patienter, som ikke længere kan få generelt tilskud til GLP-1-analoger, nu enkeltvis i samråd med deres læge skal til at søge enkelttilskud. Det skal lægerne ikke bruge ressourcer på.

"For Ozempic er det som udgangspunkt ikke meningen, at der skal ansøges om enkelttilskud til nogen patienter. Vi har forsøgt at lave tilskudsklausulen, så den omfatter de patienter, som kan have behov for GLP-1-analoger frem for anden medicin. Hvis man ikke er rummet af klausulen, skal man skifte til en anden medicin, som der så er tilskud til, i stedet. Men man skal ikke ansøge om enkelttilskud, for hvis man ikke lever op til kriterierne i klausulen, vil man som udgangspunkt heller ikke være berettiget til enkelttilskud," siger han.

Kriterierne i klausulen for at få tilskud til GLP-1-analoger er, at man som patient med type 2-diabetes har afprøvet anden medicin, herunder SGLT-2-hæmmer, men stadig ikke har tilfredsstillende blodukkerkontrol. Eller at man ikke kan tage en SGLT-2-hæmmer på grund af bivirkninger eller meget dårlig nyrefunktion samtidig med, at man har hjerte-kar- eller nyresygdom eller mindst tre risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom og har utilfredsstillende blodsukkerkontrol ved metform

Kim Helleberg Madsen vil dog ikke afvise, at der kan være sjældne tilfælde, hvor man kan søge enkelttilskud, hvis man ikke lever op til kriterierne i klausulen.

"Vi har ikke på forhånd nogen eksempler på, hvad det kunne være, men vi vil selvfølgelig vurdere ansøgningerne en for en, hvis vi modtager nogen, og så vurdere lægens argumenter for den individuelle patient," siger han.

Lægemiddelstyrelsen ser mere en mulighed for at søge enkelttilskud i de kategorier, hvor det generelle tilskud falder væk for alle patienter.

"For disse typer medicin kan lægerne ansøge om enkelttilskud, hvis der er særlige forhold hos patienten, som tilsiger det. Det kan for eksempel være medicinen repaglinid, som er velegnet til patienter, der foruden diabetes også har nedsat nyrefunktion," siger Kim Helleberg Madsen.

Baggrunden for ændringen af tilskudsreglerne er, at forbruget af Ozempic er steget markant, og sidste år fik 100.000 patienter tilskud til diabetesmedicinen. Hos landets fem regioner nåede udgifterne til behandling med Ozempic i 2023 op på 1,4 mia. kroner. 

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau (Soc) hilser ændringen af tilskudsreglerne velkommen.

”Danske Regioner har store udgifter til medicintilskud, herunder Ozempic, og vi hilser derfor alle tiltag velkommen, der kan reducere udgifterne. Det forhindrer dog ikke, at det stadig er et hovedtema til økonomiforhandlingerne i år, hvordan vi sammen med regeringen kan få bedre styr på udgifterne og dele risikoen ved store udsving, som dem vi har oplevet de senere år,” skriver han i en kommentar.

De ændrede tilskudsregler træder i kraft 25. november 2024.

 

Alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for lægemidler mod type 2- diabetes- eksklusive insuliner