Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


”Der er jo ingen mangel på semaglutid. Der åbnes løbende nye markeder for Wegovy. DSAM opfordrer derfor til, at Wegovy og Ozempic bliver generisk substituerbare, hvilket vil kræve en godkendelse i Lægemiddelstyrelsen. Dermed er vi ude over mange af restordreproblemerne," siger Bolette Friderichsen.

DSAM har et forslag til at løse restordreproblemerne med semaglutid

Novo Nordisk har fortsat svært ved at følge med efterspørgslen på semaglutid, der bliver markedsført i forskellige doser som Ozempic og Wegovy. Bolette Friderichsen, formand for DSAM, har en løsning på problemet. Lægemiddelstyrelsen peger dog på flere forhindringer på vejen. 

Ikke alle diabetespatienter har let adgang til deres penne med Ozempic, blandt andet fordi præparater også bliver brugt af borgere uden diabetes i forbindelse med ønske om vægttab. Hver tredje dansker, der begyndte på Ozempic i 2022, havde således ikke diabetes, viser en kortlægning fra Aarhus Universitet. Og med de ændrede tilskudsregler forventer praktiserende læger også henvendelser fra Wegovy-brugere, der kan spare penge ved at få udskrevet Ozempic frem for Wegovy. DR har tidligere fortalt om borgere, der har ransaget hele Sjælland i jagten på Ozempic. Det stod på i måneder i 2023, og det var før, at prisen blev sat ned og dermed gjorde stoffet økonomisk attraktivt også for borgere uden diabetesdiagnose. 

Restordreproblemet undrer praktiserende læge Bolette Friderichsen, der er formand for DSAM.  

”Der er jo ingen mangel på semaglutid. Der åbnes løbende nye markeder for Wegovy. DSAM opfordrer derfor til, at Wegovy og Ozempic bliver generisk substituerbare, hvilket vil kræve en godkendelse i Lægemiddelstyrelsen. Dermed er vi ude over mange af restordreproblemerne. Jeg har ladet mig fortælle, at det har man ikke gjort, fordi producenten ikke har søgt om denne godkendelse. Men producenten har jo allerede indsendt alle produktoplysningerne på begge semaglutid-produkter i forbindelse med sine ansøgninger til henholdsvis Ozempic og Wegovy, så jeg tænker, at det må være muligt for Lægemiddelstyrelsen at konstatere, at det er to identiske produkter. Lægemiddelstyrelsen må dermed selv kunne godkende produkterne til de samme indikationer. Naturligvis stadigvæk kun med klausuleret tilskud på semaglutid til de relevante patientgrupper. Forsyningssikkerheden vil dermed øges både for mennesker i diabetesbehandling og mennesker i vægtbehandling.”

Lægemiddelstyrelsen afviser 

Lægemiddelstyrelsen ser dog ikke problemet løst med et snuptag. Lægemiddelstyrelsen oplyser, at det aktuelt er Wegovy, der er ramt af forsyningsvanskeligheder. Der har været udsigt til, at vægttabsmedicinen ville være i restordre hen over juni-juli. Selv om restordresituationen er afværget af virksomheden i denne ombæring, er det ikke givet, at der ikke kan opstå mangel på Wegovy grundet den store efterspørgsel.

Wegovy og Ozempic er begge centralt EU-godkendte lægemidler, så hvis der skal ændres på indikationen, skal virksomheden sende en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), forklarer styrelsen. Den danske lægemiddelstyrelse kan ikke på egen hånd tage initiativ til en sådan ændring af indikationen i Danmark, tilføjer de.  

”Lægemiddelmyndighederne godkender generelt ikke medicin til andre indikationer end det, der er blevet undersøgt, og som der er evidens for. Selv om de to lægemidler har det samme aktive indholdsstof, så er styrken højere i vægttabsmedicinen, og det er ikke blevet undersøgt i kliniske studier, hvordan vægttabsmedicinen virker imod diabetes. Derfor vil det kræve en ansøgning fra virksomheden, indeholdende data fra kliniske studier, før man eventuelt kan udvide indikationen. Derudover vil det kræve en ansøgning fra virksomheden specifikt med henblik på at gøre lægemidlerne substituerbare,” skriver Lægemiddelstyrelsen i en mail.  

PLO-næstformand: Spild af lægetid

Mireille Lacroix er næstformand hos PLO og praktiserende læge på Sydfyn. Hun ærgrer sig over udmeldingen fra Lægemiddelstyrelsen.

”Vi spilder megen kostbar lægetid på restordrer, tid vi kunne have brugt på patientbehandling. Det skaber også stor utryghed hos patienterne, at de ikke kan få deres medicin. Derfor er vi rigtig glade for substitution, fordi det kan reducere problemer med restordrer. En mulighed for at substituere eksempelvis 1 mg Wegovy og 1 mg Ozempic med hinanden ville være en stor lettelse for både os og patienterne,” siger Mireille Lacroix.  

DSAM-formand Bolette Friderichsen finder også en del af svaret fra Lægemiddelstyrelsen underligt, skriver hun i en mail.

”At Wegovy findes i to styrker mere end Ozempic, er da ikke nogen begrundelse for, at de to semaglutider ikke skulle kunne substitueres. Indikationen diabetes er bare stadig kun op til 1 mg. Og der er stadig kun tilskudsmulighed op til 1 mg.” 

Efterlyser klart svar fra Novo Nordisk

Prisen på Ozempic blev sat ned af Novo Nordisk mod, at Ozempic bevarede generelt klausuleret tilskud, fortsætter Bolette Friderichsen. 

”Hvad nu, hvis Ozempic går i restordre? Der er jo ikke noget incitament fra producenten til at sætte Ozempic-etiketten på pennen, når prisen er 50 procent højere, hvis det er Wegovy-etikketten, og produktet i øvrigt er identisk. Så det kunne let ske. Især fordi lægerne jo har fri ordinationsret, og der er ingen faglig grund til ikke at skrive Ozempic ud uden tilskud, når det er den billigste løsning.”

Løber Novo Nordisk tør for Ozempic, kan DSAM-formanden sagtens se for sig, at Lægemiddelstyrelsen handler. Og det bekymrer hende, hvad det vil få af konsekvenser både for diabetespatienterne og hendes kolleger i almen praksis. 

”Hvad gør diabetespatienterne i tilfælde af restordre? Novo Nordisk har mig bekendt sagt i Lægemiddelstyrelsen, at det ikke vil ske, at de vil sikre, at der er nok Ozempic. Jeg ved dog ikke, om det står på skrift. Men mon ikke Lægemiddelstyrelsen vil revurdere situationen, hvis det sker, og igen overveje krav om enkelttilskud for Ozempic? Måske også revurdere om indikationen for Wegovy til de raske tykke er alt for bred.”

Derfor ønsker Bolette Friderichsen en tydelig melding fra Novo Nordisk:

”Jeg kunne godt tænke mig et klart svar på, om de vil garantere, at der ikke vil blive restordre på Ozempic, så længe der er tilstrækkeligt med semaglutid fra deres fabrikker? Ja eller nej?”

Novo Nordisk Danmark har tidligere svaret de praktiserende læger, at der med Ozempic og Wegovy er tale om to forskellige produkter med to forskellige indikationer. 

Novo: Vi kan levere semaglutid til patienter med type 2-diabetes

Medicinsk Tidsskrift har forelagt Novo Nordisk tankerne fra Bolette Friderichsen og Mireille Lacroix.

Medicinsk Tidsskrift: Vil I svare på spørgsmålet? Kan I garantere, at der ikke vil blive restordre på Ozempic, så længe der er tilstrækkeligt med semaglutid fra jeres fabrikker?

Novo Nordisk Danmark svarer over mail, at man i Danmark ”kan levere semaglutid til patienter med type 2-diabetes enten som tablet eller i injektionspen.” Man nævner også, at man konstant udvider produktionskapaciteten og producerer i døgndrift.

Novo Nordisk Danmark skriver også i deres svar:

”I Danmark er det alene lægen, der bestemmer hvilke receptpligtige lægemidler der udskrives.  Der er her tale om to forskellige produkter med to forskellige indikationer. Wegovy er godkendt til behandling af svær overvægt med en vedligeholdelsesdosis på 2,4mg, mens Ozempic er godkendt til behandling af type 2-diabetes med vedligeholdelsesdoser på 0,5 og 1mg.

Sundhedsmyndighederne har ikke anerkendt svær overvægt som en sygdom i Danmark, og det er muligvis én af årsagerne til, at ingen lægemidler til behandling af overvægt er blevet tilkendt offentligt tilskud, som vi ellers ser det i andre lande. Wegovy blev lanceret i Danmark i december 2022, og Novo Nordisk er stadig i dialog med Lægemiddelstyrelsen om tilskud til Wegovy til udvalgte patientgrupper.

Som læge har man altid mulighed for at søge enkelttilskud, ligesom man som borger kan søge økonomisk hjælp via kommunen (enkeltydelse), såfremt udgifter til medicin udgør en meget stor andel af ens samlede indtægt.”