Skip to main content

Lægemiddel til behandling af hypertrofisk kardiomyopati godkendt af CHMP

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) – et udvalg under det europæiske lægemiddelagentur - anbefalede i slutningen af april godkendelse af lægemidlet mavacamten (Camzyos) til behandling af symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos voksne patienter.

Europa-Kommissionen, som har bemyndigelsen til den endelige godkendelse af lægemidler til brug i EU, vil nu gennemgå CHMP's positive udtalelse med henblik på en endelig godkendelse.

Hvis mavacamten blåstemples af EU-Kommissionen, vil lægemidlet være den første hjertemyosin-hæmmer godkendt i Europa, der specifikt retter sig mod den underliggende årsag til obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Den medicinske behandling af HCM i Danmark består i dag primært af beta-blokkere, calciumantagonister, amiodaron, blodfortyndende behandling og diuretika. En godkendelse af mavacamten vil give de europæiske kardiologer yderligere en behandlingsmulighed til patienterne.

Anbefalingen af mavacamten er baseret på fase III studierne EXPLORER-HCM publiceret i tidsskriftet The Lancet og VALOR-HCM publiceret i tidsskriftet JACC Journal, der begge viser signifikant behandlingseffekt i forhold til arbejdskapacitet og udløbsobstruktion hos patienter i behandling med mavacamten sammenlignet med placebo. 

FDA godkendte mavacamten til behandling af symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos voksne patienter i april 2022.