Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Læge mister autorisation: Havde 96 konsultationer på under seks timer

En praktiserende læge i Randers fik i 2021 frataget sin autorisation efter talrige opråb fra regionen. I flere tilfælde oplyste han at have haft flere patienter på samme klokkeslæt, og lægen havde ifølge sine egne registreringer en arbejdsdag med 96 konsultationer på under seks timer.

Akne skal behandles som en kronisk lidelse

Omkring tre procent af den voksne befolkning lider i en eller anden grad af akne. Mange af dem er desuden plaget af andre hudlidelser, som den praktiserende læge med fordel kan lægge en langvarig behandlingsplan for, viser ny viden.

DSAM bakker op om nye tilskud på diabetesområdet

Selvom langt de fleste diabetes type 2-patienter bliver behandlet i primærsektoren, regner man i DSAM ikke med, at de nye tilskudsanbefalinger på diabeteslægemidler vil have stor effekt i almen praksis. For patienterne i almen praksis har ukomplicerede forløb, der fint behandles med billigere lægemidler, lyder det.

Lægeformand: Værdighed skal først i demens-indsatsen

Mens patientorganisationer og medicinalvirksomheder ønsker tidligere udredning og behandling af demens, advarer formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) Bolette Friderichsen mod yderligere sygeliggørelse af den naturlige aldring.

Almen praksis får forstærket rolle i svangreomsorgen

I nye anbefalinger om svangreomsorg har praktiserende læger en større rolle at spille. De skal i højere grad forebygge og opdage særlige udfordringer hos kvinderne - for eksempel psykisk mistrivsel.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter