Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Den nye natlægevagt: Så langt er de vestdanske regioner

Region Midtjylland har svært ved at tiltrække almenmedicinere, mens Region Syddanmark er i mål. I Region Nordjylland lægger man sig i slipstrømmen af de øvrige vestdanske regioner og begynder først rekrutteringen til foråret.

Nyt professorat til indflydelsesrig praktiserende læge

Mogens Vestergaard er nyudnævnt professor i almen medicinsk epidemiologi på Aarhus Universitet. Her skal han gennemføre klinisk-epidemiologiske studier om multisygdom og ulighed i sundhed med udgangspunkt i almen praksis.  

Overlæge: Praksislæger er ikke altid opmærksomme på, at screening for arvelig blodsygdom findes

Det bliver stadig sværere at forudse, hvilke personer, der er i særlig risiko for at være anlægsbærere af en arvelig hæmoglobinsygdom. På sigt kan det derfor give mening at brede screeningsprogrammet ud – men praktiserende læger er ikke altid opmærksomme på, at screeningsprogrammet findes, mener Andreas Glenthøj.

PLO anviser tiltag, der kan minimere budgetoverskridelse

Den seneste prognose tyder på, at praktiserende lægers loft over indtjening i 2023 bliver overskredet med 1,7 procent eller 164 millioner kroner. PLO har over for sine medlemmer foreslået en række tiltag, der kan "begrænse skaden".

Praksislæger modtog 4,5 millioner beskeder fra hospitaler og kommuner i 2022

Antallet af kontakter mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen er vokset eksplosivt i løbet af de seneste 10 år. Antallet af korrespondancer fra almen praksis til det øvrige sundhedsvæsen i 2022 er vokset til 3 mio. beskeder årligt – det er mere end en fordobling siden 2013.

Tilbagefald af kræft: Praktiserende læger mangler en køreplan

Tilbagefald af kræft bliver en hyppigere tendens i takt med, at langt flere overlever deres kræftsygdom. Alligevel findes der ingen kræftpakke specifikt for recidiv. Det er for dårligt, påpeger danske forskere, der også mener, at praktiserende læger mangler klare retningslinjer for patientgruppen.