Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Læger: Godt, at regeringen vil bruge vores løsninger

Manglen på praktiserende læger er et stort problem, som i alt for mange år er gået ud over patienterne. Derfor er det positivt, at regeringen nu vælger at bruge nogle af de løsninger, som Lægeforeningen har spillet ud med.

Praktiserende læger står alene med opgaven med multisyge ældre

Antallet af multisyge ældre stiger, og praktiserende læger efterlyser muligheden for at sparre med en lægelig specialist i ældre (en geriater) om dem. Men det er svært, når de fleste geriatere er travlt optaget af at tage sig af de akut syge på hospitalerne.

Midtjylland vil vægte praksislægers kontinuitet over pris

Region Midtjylland vil fremover vægte kontinuitet i lægebemandingen højere end budprisen, når en lægekapacitet bliver sat til salg. Det har regionsrådet vedtaget på baggrund af et forslag fra Udvalget for Nære Sundhedstilbud.

Derfor får mange beboere på plejehjem 20-30 piller dagligt

Ældre har ofte et uforholdsmæssigt stort medicinforbrug. Det synes to specialister, at der skal gøres noget ved – og sammen kaster de lys over, hvad det er for barrierer, der forhindrer praksislæger i at stoppe unødig behandling hos de ældre. 

DSAM: Vi har brug for geriatere i alle kommuner

Der er et voksende behov for geriatere i primærsektoren, så de ældre kan blive raske og rehabiliteret i eget hjem, mener DSAM. Danske Regioner mener, at der er behov for en tværfaglig indsats, og at geriatere også fremover hører til på hospitalerne, men med en udadvendt rolle. 

Kolding-læge vil forbedre samarbejdet med sundhedsplejen om skolebørn

Når den praktiserende læge fanger børn, der inden skolealderen lider af astma, allergi, høfeber eller andet, der kan gå udover deres trivsel, bør den vigtige viden gives videre til skolesundhedsplejen, mener Peter Barkholt, der er praktiserende læge hos Lægerne Marielund i Kolding.

Vi må tit afvige fra vejledningerne, når vi skal stoppe ældres medicin

Behandlingsvejledningerne til praktiserende læger er for rigide, når det drejer sig om at vurdere den medicinske behandling af ældre. Sådan lyder det fra to praktiserende læger, der i deres arbejde med at reducere risikoen for polyfarmaci ofte er nødt til helt at afvige fra vejledningerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo