Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


"Hvis en patient har astma, men er mest generet af, at huden klør på grund af atopisk eksem, så er det vigtigt også at få behandlet den del,” siger Charlotte Suppli Ulrik.

Vigtigt at forvalte sygdomsbilledet rigtigt ved type 2-inflammation

Nye internationale data dokumenterer stort overlap mellem type 2-inflammationer. Det stiller krav til, at sygdomsbilledet forvaltes rigtigt, og at patienten er i centrum, pointerer professor Charlotte Suppli Ulrik.

En ny real-world registerbaseret undersøgelse dokumenterer, at et sted mellem 50-70 procent af patienter med enten atopisk dermatitis i moderat til svær grad, astma eller kronisk rhinosinusitis med næsepolypper (CRSwNP) også lider af mindst én og ofte to andre type 2-inflammationer. 

Undersøgelsens resultater, der stammer fra USA og de fem europæiske lande Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien, vækker også genklang i Danmark.

Anne Vastrup er udover selv at være patient med atopisk eksem også forperson i Atopisk Eksem Forening. Hun kan nikke genkendende til, at mange med atopisk eksem ofte døjer med komorbiditet i form af andre type 2-sygdomme og nævner, at det kan gøre behandlingen kompleks set med patientøjne. 

“Det er ikke sikkert, at der er en optimal behandling, hvis man har flere sygdomme, der driller samtidig, men type 2-sygdommene stiller krav til, at man i særlig grad sætter patienten i centrum. For mig er kløen det værste, men for en ung teenager kan det godt være, at det fylder mere, hvordan vedkommende ser ud,” siger Anne Vastrup og tilføjer:

“Der skal være en balance mellem, hvad der er vigtigst for patienten, og hvad lægen mener, der er det rigtige at gøre. Hvis jeg som patient for eksempel har høfeber, men også lider af slem eksem, kan jeg få så meget høfebermedicin, at jeg kan gå på en græsmark, men det nytter ikke noget, hvis det er min eksem, der gør, at jeg ikke kan komme udenfor en dør.”

Professor og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Charlotte Suppli Ulrik genkender også det store overlap mellem sygdommene. Det kalder ifølge hende på, at sygdomsbilledet bliver vurderet i sin helhed.

“Vi ser mange med eosinofil astma, det vi overordnet vil kalde type 2-astma, som eksempelvis også har atopisk eksem, høfeber eller kronisk rhinosinusitis med næsepolypper (CRSwNP). I de tilfælde er det vigtigt at fokusere på det, der er mest generende for patienten og samtidig se på alle sygdomsmanifestationer. Hvis en patient har astma, men er mest generet af, at huden klør på grund af atopisk eksem, så er det vigtigt også at få behandlet den del,” siger Charlotte Suppli Ulrik. 

Betydningsfuldt tværfagligt samarbejde 

Forskerne bag den internationale registerundersøgelse understreger vigtigheden af et tværfagligt samarbejde i forbindelse med type 2-inflammation.

På det område er man allerede godt på vej ifølge Charlotte Suppli Ulrik. Hun ser ikke noget stort behov for at omorganisere sundhedsvæsenet med tanke på behandlingen af type 2-sygdomme, fordi der i kraft af nye behandlingsmuligheder er sket en naturlig styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

“Sundhedsvæsenet er ikke nær så siloopdelt, som det var tidligere. Behandlingen er blevet mere kompleks, fordi vi hele tiden bliver klogere, og der kommer ny medicin, der kan gribe ind i forskellige sygdomsmanifestationer. Det giver et naturligt tæt tværfagligt samarbejde,” siger Charlotte Suppli Ulrik.