Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Uklart hvor mange crohns- og colitispatienter, der er i biologisk behandling

Trods arbejdet på den nationale database BIOIBD vil der vil gå år, før vi ved, hvor mange danske Crohns- og colitispatienter, der er i biologisk behandling.

I Danmark er der i dag ingen officielle tal på, hvor mange Crohns- og colitispatienter der er sat i biologisk behandling på de forskellige gastroenterologiske afdelinger.

Til juni kommer den første opgørelse fra databasen for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (BIOIBD), som siden marts 2016 har registreret nye patienter, der er sat i biologisk behandling for inflammatorisk tarmsygdom.

Men netop fordi der kun registreres nye tilfælde, vil der gå år, før databasen giver et samlet billede af omfanget af biologisk behandling på dette område.

Medicinsk Tidsskrift har foretaget en lille rundspørge på tre gastroenterologiske afdelinger. Og her tyder det på, at der kan være forskel på, hvor mange af disse patienter, de danske gastroenterologiske afdelinger sætter i biologisk behandling for Crohns sygdom og colitis ulcerosa. De tre afdelinger har ikke selv præcise opgørelser.

På Nordsjællands Hospital er overlæge og professor Pia Munkholm i gang med at lægge sidste hånd på et registerstudie, der viser, at omkring 27 procent af alle Crohns-patienter, og 12 procent af colitis-patienterne, over tid kommer i biologisk behandling, hvilket  ifølge Pia Munkholm er nogenlunde i overensstemmelse med det snit, Medicinrådet har lagt med sine anbefalinger.

I Gastroenheden på Herlev Sygehus er omkring 400 ud af 3500-4000 Crohns og colitis-patienter i biologisk behandling. Blandt Crohnspatienter vil det sige omkring 15 procent, mens det samme gælder cirka syv procent af colitis-patienterne. Ifølge ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson er tallene behæftet med usikkerhed, og hun henviser til BIOIBD for mere præcise tal.

Ved afdelingen for medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg vurderer ledende overlæge Torben Knudsen, at andelen af patienter med enten Crohns sygdom, som er i biologisk behandling er omkring 30 procent. Han har ikke en præcis opgørelse fra sin afdeling, men præsenteret for en norsk opgørelse, der viser, at omkring 30 procent af de norske Crohnspatienter er i biologisk behandling, vurderer han, at det nogenlunde svarer til niveauet i Esbjerg. Han ærgrer sig over, at databasen BIOIDB ikke indsamler data om alle Crohns- og Colitis-patienter i biologiske behandling.

”Jeg vil tro, at vi er på omtrent samme niveau som Norge, men vi ved det ikke, for vi har endnu ikke nogen opgørelse, og databasen for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme registrerer kun patienter, der startes op i behandling. Det betyder, at der vil gå en årrække, før vi ved, hvor mange, vi har i behandling,” siger Torben Knudsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift