Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk registerstudie: IBD øger risikoen for Parkinsons

Tomasz Brudek

Patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) har en 22 procent højere risiko for at få Parkinsons sygdom.

Risikoen er størst for patienter med colitis ulcerosa, viser en ny dansk undersøgelse, hvor forskere fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med Tomasz Brudek fra Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab i spidsen, har lavet en analyse af alle IBD-tilfælde i Danmark mellem 1977 og 2014.

Tidligere undersøgelser har vist, at inflammation spiller en rolle i udviklingen af ​​Parkinsons sygdom og multiple systematrofi.

Enterisk inflammation - hovedsymptomet på inflammatorisk tarmsygdom - kan forekomme hos patienter med Parkinsons sygdom og kan afspejle de tidligste manifestationer af den neurologiske tilstands udvikling.

Eksperter har mistænkt i nogen tid, at der kan være en "mavetarm-hjerneakse", hvor tarmmiljøet påvirker centralnervesystemets funktion og at ubalance i mavetarmsystemet kan gå forud for og forårsage Parkinsons sygdom.

Derfor gennemførte de danske forskere en landsdækkende befolkningsbaseret kohorteundersøgelse med 76.477 diagnosticerede IBD-patienter, som de sammenlignede med mere end 7,5 millioner IBD-frie personer i den næsten 40-årige periode.

Alle deltagere blev fulgt fra IBD diagnose til forekomsten af ​​Parkinsons sygdom og multiple systematrofi ved hjælp af data fra det danske patientregister.

I den 37-årige undersøgelsesperiode blev 335 patienter med IBD (0,4%) og 39,784 IBD-frie individer (0,5%) diagnosticeret med Parkinsons sygdom, mens 13 patienter med IBD (0,02%) og 866 IBD-frie individer (0,01% ) blev diagnosticeret med multiple systematrofi.

Analyse af resultaterne viste, at patienter med IBD havde en 22 procents højere risiko for Parkinsons sygdom sammenlignet med ikke-IBD individer.

Denne øgede risiko var uafhængig af alder ved IBD-diagnose, køn eller længde af opfølgning.

Den samlede forekomst af multipel systematrofi var lav i undersøgelsen, men analysen foreslog en tendens til højere risiko (41% højere) for at udvikle multipel systematrofi hos patienter med IBD sammenlignet med IBD-frie individer. Estimaterne var ens for kvinder og mænd.

Der var en 35 procent større risiko for parkinsons hos patienter med colitis ulcerosa, men ikke en signifikant højere risiko blandt patienter med Crohns sygdom.

Da det var et observationsstudie kan der ikke drages konkrete konklusioner om årsag og virkning, men forskerne konkluderer dog: "Undersøgelsen tyder på, at klinikere bør være opmærksomme på symptomer på Parkinsons hos patienter med IBD."

Undersøgelsen tyder også på at registrering af IBD-symptomer kan give mulighed for at forsinke udviklingen af den neurologiske sygdom.

"Identificeringen af ​​risikofaktorer forbundet med prodromale faser af Parkinsons sygdom kan muliggøre undersøgelser af tidlige indgreb, som kan ændre eller forsinke sygdomsfremskridt," skriver forskerne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Gut.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter